CSR/Corporate Law&Insurance

คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัยจากอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารปรับอากาศ เฉี่ยวชนรถพ่วง 18 ล้อ ที่จังหวัดนครราชสีมา

คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัยกรณีเสียชีวิต 7 ราย บาดเจ็บ 49 ราย จากอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารปรับอากาศ เฉี่ยวชนรถพ่วง 18 ล้อ ที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการนำระบบประกันภัยเข้าไปเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้

CSR/Corporate Law&Insurance

คปภ. ร่วมกับคณะนักศึกษา Super วปส. รุ่นที่ 1 เปิดตัวแอป Line Chatbot

คปภ. ร่วมกับคณะนักศึกษา Super วปส. รุ่นที่ 1 เปิดตัวแอป Line Chatbot เสริมเขี้ยวเล็บให้ สายด่วน คปภ. 1186 และแอป Insurance Regulatory Sandbox เพื่อช่วยผู้บริโภคและสนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัย

CSR/Corporate Law&Insurance

คปภ. เปิดตัว หลักสูตร “สุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1”

คปภ. ที่ 1” ผนึกกำลังสุดยอด CEO ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ ประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน เปิดตัว หลักสูตร “สุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่น

Law&Insurance SocietyNews

กรมการขนส่งทางบก ลงนามความร่วมมือ คปภ. ในตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ

กรมการขนส่งทางบก กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ

Law&Insurance SocietyNews

พ.รบ. ของจำเป็นที่รถทุกคันต้องมี…ช่วยทั้งค่ารักษาและค่าชดเชยถ้าเสียชีวิต

เป็นที่ทราบกันในกลุ่มผู้ใช้รถอยู่แล้วว่า “รถที่ใช้งานทุกคันต้องมีประกันภัย พ.ร.บ.” เพราะว่ากฎหมายบังคับให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถทุกคันต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อเป็นหลักประกันหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างทันที

4-Wheel Law&Insurance

กรมการขนส่งทางบก ยืนยันไม่ยึดคืน “ใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ”

กรมการขนส่งทางบก ยืนยันไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพและไม่เรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถนะใหม่หรือทดสอบขับรถใหม่ตามข้อมูลที่มีการแชร์กันในขณะนี้อย่างแน่นอน

Law&Insurance SocietyNews

คปภ. เคลียร์ชัด!!! ข้อมูลที่มีการส่งทางไลน์ กรณีปรับเพิ่มความคุ้มครอง (พ.ร.บ.- ภาคสมัครใจ) มั่ว

สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว พบว่า เป็นข้อความที่มีการส่งต่อกันมาซึ่งมีข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชน เนื่องจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี

2-Wheel Law&Insurance

พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ สามารถซื้อได้แล้วที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จับมือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพิ่มช่องทางการซื้อประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ให้กับประชาชน ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

4-Wheel Feature Law&Insurance

ใคร…มีหน้าที่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.?

คนที่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. คือผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัย คือ เจ้าของรถทุกคนหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ และผู้นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

4-Wheel Law&Insurance

1 เมษายน 2563 พ.ร.บ. ปรับเพิ่มความคุ้มครองใหม่เป็น 500,000 บาท

1 เมษายน 2563 พ.ร.บ.บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ปรับเพิ่มความคุ้มครองใหม่เป็น 500,000 บาท