4-Wheel Feature Law&Insurance

ข้อควรรู้ สิ่งควรจำ เกี่ยวกับรถป้ายแดง…

ปัญหาคาใจ ของรถใหม่ป้ายแดง…หากไม่เปลี่ยนป้ายขาวภายในกำหนด อาจถูกปรับตั้งแต่ 1 พัน ถึง 1 หมื่นบาท เพราะอะไรถึงโดนปรับเรามาดูกัน…

 1 ระยะเวลาในการใช้ป้ายแดง…หลังจากที่ซื้อรถแล้ว ทางผู้ขายจะมีป้ายแดงติดรถมาให้สำหรับใช้ชั่วคราว ซึ่งกฎหมายใหม่ อนุญาตให้ใช้รถป้ายแดงไม่เกิน 60 วัน แต่หลังจากวันที่ 1 ม.ค. 61 จะเหลือเพียง 30 วันเท่านั้น แต่หากผู้ใช้รถมีเจตนาใช้รถป้ายแดง เกินจากระยะเวลาที่กำหนด ก็จะมีความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงความผิดตาม พระราชบัญญัติจราจร ที่กำหนดให้รถใหม่ ใช้ป้ายแดงได้ไม่เกิน 30 วัน โดยมีโทษปรับสูงสุดที่ 10,000 บาท เลยทีเดียว

2 สมุดคู่มือป้ายแดง…หลังจากนำป้ายแดงมาติดที่รถแล้ว ทางผู้จำหน่ายจะมีสมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์ (เล่มสีน้ำตาล) มาให้ด้วย ตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 28 ในการขับรถยนต์มาตรา 27 ที่ได้ระบุไว้ว่า ผู้ขับขี่จะต้องบันทึกรายการการใช้รถลงในสมุดคู่มือเสมอข้อมูลดังกล่าวได้แก่

  • ชื่อรถ หมายเลขตัวรถ หมายเลขเครื่องยนต์ของรถ
  • ความประสงค์ในการขับรถยนต์
  • วันเดือนปี และเวลาที่นำรถออกไปขับ จนถึงจุดหมายปลายทาง
  • ชื่อ – นามสกุลของผู้ขับ

ในกรณีที่คุณทำสมุดคู่มือรถยนต์หาย สามารถดำเนินการขอใหม่ได้ที่กรมขนส่ง ส่วนใครที่มีรถใหม่และมักจะลืมลงบันทึกการใช้งานรถ วันไหนที่คุณโชคดีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกสอบ คุณจะมีความความผิดฐานไม่ลงบันทึกการใช้รถและมีโทษปรับเป็นไม่เกิน 1,000 บาท

3 กำหนดเวลาในการใช้รถป้ายแดง…ผู้ใช้รถป้ายแดงหลายท่าน อาจสงสัยว่า มีกำหนดเวลาใช้รถด้วยหรือ??? โดยกฎหมายจราจรได้ระบุไว้ว่า รถป้ายแดงสามารถใช้งานได้ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น – พระอาทิตย์ตก (00-18.00 น.) เท่านั้น แต่เนื่องจากจราจรที่ติดขัดอย่างมากในปัจจุบันทำให้มีการขยายเวลาไปจนถึง 20.00 น.แต่ในกรณีที่คุณมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถนอกเหนือช่วงเวลาดังกล่าว คุณจะต้องได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนก่อนและการออกใบอนุญาตนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กระทรวงระบุไว้ และหากได้ดำเนินการขอเอกสารใช้รถป้ายแดงตอนกลางคืนเรียบร้อยแล้ว ควรเก็บเอกสารไว้ในรถ หรือติดตัวไว้ทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ยังมีอีกข้อสงสัยที่ว่า “ทำไมการขับรถป้ายแดงในยามวิกาลจึงเป็นเรื่องผิดกฎหมาย” ก็เพราะว่า เมื่อป้ายทะเบียนรถยนต์ของคุณเป็นสีแดง ความชัดเจนของป้ายทะเบียนรถยนต์ในยามวิกาลจะลดน้อยลง อีกทั้งยังสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ กรณีชนแล้วหนี หรือ เสี่ยงต่อการเกิดคดีโจรกรรมรถยนต์ หรือ ขโมยป้ายทะเบียน (เนื่องจากมิจฉาชีพอาจนำป้ายแดงไปสวมทะเบียนเพื่อตบตาเจ้าหน้าที เพื่อนำรถไปก่อเหตุอย่างอื่นได้)

4 รถป้ายแดงห้ามวิ่งข้ามเขต…หากเพิ่งออกรถใหม่ และยังไม่ได้เปลี่ยนป้ายทะเบียน หรือยังรอป้ายทะเบียนใหม่อยู่ การขับรถข้ามเขต หรือการขับรถออกนอกจังหวัด ถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย เพราะกฎหมายได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ารถป้ายแดงสามารถใช้งานได้ภายในเขตจังหวัดที่ระบุอยู่บนป้ายทะเบียนเท่านั้น เช่น ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ ก็สามารถใช้งานได้แค่ภายในจังหวัดกรุงเทพฯเท่านั้น ไม่สามารถนำรถคันดังกล่าวขับออกไปยังจังหวัดอื่นได้ พอรู้อย่างนี้แล้ว หลายคนอาจกำลังตั้งคำถามว่า “หากมีความจำเป็นที่ต้องใช้รถป้ายแดงนอกเหนือเขตจังหวัดที่จดทะเบียนจะทำอย่างไร?ในกรณีที่คุณมีความจำเป็นต้องใช้รถป้ายแดงข้ามจังหวัดหรือนอกเขตจดทะเบียนแล้วล่ะก็ คุณจะต้องได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียน และมีหลักฐานเป็นเอกสารพร้อมลายเซ็นของนายทะเบียน รวมถึงต้องลงบันทึกการใช้รถยนต์ในคู่มือรถยนต์อย่างละเอียด จึงจะสามารถขับรถออกนอกเขตที่จดทะเบียนได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้คุณจะมีเอกสารขออนุญาตใช้รถนอกเขตจดทะเบียนแล้ว ก็สามารถใช้รถได้ถึงวันที่กำหนดไว้ในเอกสารเท่านั้น หากคุณใช้รถเกินกว่าที่ระบุไว้ในเอกสารก็ถือว่ามีความผิดเช่นกัน ซึ่งในกรณีที่ คุณลืมทำเรื่องขอใช้รถยนต์นอกเขตจดทะเบียน และไม่ใส่ใจลงบันทึกการใช้รถอย่างละเอียด หากโชคไม่ดี ขับรถไปเจอด่านตรวจแล้วไม่มีเอกสารดังกล่าวแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะมีโทษปรับสูงสุดถึง  10,000 บาทเลยทีเดียว ซึ่งผู้ใช้รถป้ายแดงจะไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่รู้กฎหมาย และเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถใหม่จำเป็นต้องทราบ ดังนั้นควรศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้รถใหม่ป้ายแดงอย่างถี่ถ้วน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดตามมาทีหลัง นั่นคือ ค่าปรับที่จะต้องเสียให้เจ้าหน้าที่นั่นเอง…