TAGS

Frankfurt Stock Exchange

ปอร์เช่เร่งเดินหน้าเต็มพิกัดเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ DAX

เพื่อการก้าวขึ้นสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ เพียง 81 วัน หลังจากการเปิดตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ Frankfurt Stock Exchange บริษัท Porsche AG ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ German stock index (DAX) ผ่านเส้นทางที่รวดเร็วที่สุด ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน 40 องค์กรระดับ top ที่มีมูลค่าการตลาด และมีความสามารถในการทำกำไรสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเยอรมนี