TAGS

Electric Vehicle

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ลงนามความร่วมมือ ร่วมพัฒนาบุคลากร พร้อมการวิจัยและพัฒนา รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้นำยานยนต์พลังงานทางเลือกของประเทศไทย นำโดย นายสาโรจน์ มะอาจเลิศ (ภาพแรก ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานขาย บริการหลังการขาย และการพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) เตรียมความพร้อมการผลิตและพัฒนาบุคลากร

Ambition 2030

นิสสัน ประกาศวิสัยทัศน์ Ambition 2030 ขยายศักยภาพของการขับเคลื่อนและก้าวต่อไปในอนาคต

นิสสัน มอเตอร์ ประกาศวิสัยทัศน์ระยะยาว Nissan Ambition 2030 เพื่อพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อน เพื่อก้าวสู่อนาคต ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความต้องการของลูกค้า ที่นิสสันมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ขับเคลื่อนโลกสู่สังคมไร้มลพิษ ไร้อุบัติเหต อย่างเท่าเทียม