TAG Heuer Connected Calibre E4 Porsche Edition

TAG Heuer มีร่วมมือกับ Porsche อีกครั้งโดยคราวนี้เป็นการทำสมาร์ทวอต์ช Connected Calibre E4 – Porsche Edition ออกมา ซึ่งนอกจากมีการออกแบบที่มาจากรถของ Porsche แล้ว ยังสามารถเชื่อมต่อกับรถได้ด้วย

TAG Heuer Connected Calibre E4 – Porsche Edition ถูกระบุว่าได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากรถไฟฟ้า Taycan ของ Porsche อย่างการใช้สีฟ้า Frozen Blue ที่มาจาก Taycan เพิ่มความเด่นทั้งบนตัวเรือนและสายของนาฬิกา ในขณะที่ตัวเรือนขนาด 45 มม. เป็นไทเทเนียมสีดำเพื่อทำให้นาฬิกามีน้ำหนักเบา และให้ความรู้สึกสปอร์ต ในขณะที่ขอบ Bezel เป็นเซรามิกสีดำขัดพร้อมีสเกลจาก 0-400 ซึ่งอ้างอิงมาจากความเร็วของรถ Porsche

TAG Heuer Connected Calibre E4

ส่วนหน้าปัดนาฬิกาให้ความรู้สึกที่ทันสมัยด้วยลายที่มาจากแผงวงจรและสนามแข่งรถ เพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างรถ Porsche กับนาฬิกาของ Heuer พร้อมให้ความรู้สึกถึงเทคโนโลยีและความเร็ว

Smart Watch

ความพิเศษของสมาร์ทวอต์ชยังอยู่ที่นอกจากมีฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อกีฬาและสุขภาพแล้ว เจ้าของรถ Porsche Panamera, 911, Cayenne, 718, Macan และ Taycan บางรุ่นยังสามารถเชื่อมต่อนาฬิกากับรถของตนเพื่อดูรายละเอียดของรถได้ อย่างพลังงานของแบตเตอรีในรถรุ่นไฮบริดและรถไฟฟ้า คำนวณระยะการเดินทางจากพลังงานที่มีอยู่ หรือเป็นช็อตคัตไปสู่แอปป์ My Porsche เพื่อควบคุมระบบปรับอากาศของรถ รวมทั้งสามารถแสดงระยะการเดินทางรวมของรถได้

TAG Heuer