บริษัทกลางฯ ห่วงใยผู้ใช้รถจักรยานยนต์ มุ่งส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ผ่านโครงการ“หมวกแสนใบเพื่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ปลอดภัย”

แม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ภาครัฐและเอกชนมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ไม่ว่าจะเป็นมาตรการสำหรับกิจการสถานประกอบการและมาตรการการเดินทาง แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ลดลงแต่อย่างใด

ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน www.thairsc.com พบว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ประสบภัยจากรถที่เสียชีวิตมากกว่า 13,000 ราย มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 800,000 คน และรถจักรยานยนต์ก็เป็นยานพาหนะที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดถึงร้อยละ 80 ซึ่งหนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือการไม่สวมหมวกนิรภัย

และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้มีความปลอดภัย ลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงได้จัดทำโครงการ“หมวกแสนใบเพื่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ปลอดภัย” โดยร่วมมือกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้รถจักรยานยนต์ได้มีโอกาสซื้อหมวกนิรภัยที่มีคุณภาพ ราคาพิเศษ ต่ำกว่าต้นทุนโรงงาน เพื่อสวมใส่และลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ประชาชนที่สนใจสามารถซื้อหมวกนิรภัยสีขาว รูปแบบพิเศษ ติดสติ๊กเกอร์ “I LOVE MY HEAD” ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำหน่ายราคาพิเศษใบละ 144 บาท (รวมค่าจัดส่งถึงบ้านและค่าบริการ) ได้ที่ช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ โดยเปิดจำหน่ายแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด ซึ่งมีรายละเอียดการซื้อดังนี้

  • ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อได้คนละ 1 ใบ
  • สมาชิก All Member สามารถซื้อได้คนละไม่เกิน 2 ใบ
  • ลูกค้าที่ซื้อหรือต่อประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์

ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้าน 7-11 สามารถซื้อได้ไม่เกิน 2 ใบ

สำหรับการจัดส่งหมวกนิรภัย ทางบริษัทกลางฯ จะดำเนินการจัดส่งให้กับลูกค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ทำการ (ทางไปรษณีย์ไทย) โดยประชาชนที่ซื้อสามารถแอดไลน์ @iRVP เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES