[rank_math_breadcrumb]

เจอคนกั๊กที่จอด ได้ค่าแจ้งเบาะแส 50%

เป็นเรื่องที่น่าเบื่อเวลาที่เราขับรถหาที่จอดในสถานที่ต่างๆ แล้วเจอคนเอาวัสดุอุปกรณ์ไม่ว่าจะไม้ กรวย เก้าอี้ มาวางขวางทั้งที่เป็นถนนหลวงสามารถจอดได้ จนบางครั้งอยากลงไปยกออกเพื่อเข้าจอดแต่ก็ขี้เกียจทะเลาะกับคนที่เอามาวางกั้น ในเมื่อเป็นแบบนี้เรามาหาวิธีทางออกแบบสวยๆ ดีกว่า เพราะตอนนี้เราสามารถแจ้งตำรวจให้ดำเนินคดีได้ถ้าเจอคนกั๊กที่จอดแถมยังได้ค่าแจ้งเบาะแสอีกด้วย 50% ของค่าปรับ

การวางวัตถุสิ่งของบนทางเดินรถเพื่อจองที่จอดรถไว้ให้ตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 19, 48 วรรค 3 และ 57 ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำผิดจะต้องถูกระวางโทษปรับเป็นเงินสูงสุดถึง 10,000 บาท ซึ่งถือเป็นอัตราโทษสูงกว่ากฎหมายจราจรส่วนใหญ่เสียอีก

นอกจากนี้ ผู้พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 โดยจะได้รับส่วนแบ่ง 50% ของค่าปรับ หรือสูงสุด 5,000 บาท

นอกเหนือจากการวางสิ่งของบนเส้นทางเดินรถแล้วนั้น การจอดรถใดๆ ที่ส่งผลให้รถคันอื่นไม่สามารถสัญจรเข้า-ออกได้อย่างสะดวก อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 57 วรรค 15 ที่ระบุว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถในลักษณะกีดขวางจราจร ต้องระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 500 บาทเช่นกัน

แจ้งเบาะแสได้ที่ไหน?

โดยหากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดดังกล่าวสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที ผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิ

  1. โทรศัพท์สายด่วนสำนักเทศกิจ 0 2465 6644
  2. ทางไปรษณีย์สำนักเทศกิจ เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600
  3. อีเมล์city_law@hotmail.com
  4. เว็บไซต์เทศกิจ
  5. ทางแอปพลิเคชั่นLine http://line.me/R/ti/g/NM4UVW0C2 หรือ Facebook : สำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร
  6. ทางสำนักงานเขตพื้นที่ทั้ง50 เขตทั่วกทม.

หลักฐานที่ใช้

โดยต้องมีหลักฐานอาทิ ภาพถ่าย หรือวีดีโอที่แสดงถึงการกระทำผิดที่ชัดเจนประกอบด้วย เช่น หมายเลขทะเบียนรถคันที่กระทำผิด วัน เวลา และสถานที่กระทำผิด และบุคคลที่กระทำผิด

 

รางวัลที่ได้

สำหรับรางวัลนำจับที่ผู้แจ้งความจะได้รับจำนวนกึ่งหนึ่งของค่าปรับนั้น จะได้รับภายหลังจากที่ผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบปรับแล้ว ซึ่งหากผู้ต้องหาชำระค่าปรับในวันเดียวกันผู้แจ้งความ ก็จะได้รับรางวัลนำจับภายในวันเดียวกันด้วย หากผู้ต้องหามีการชำระค่าปรับภายหลัง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งผลการดำเนินการทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้แจ้งความได้ทราบ เพื่อมารับเงินรางวัลนำจับต่อไป

 

 

 

 

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES

UPDATE