ฮอนด้า ส่งมอบรายได้ 1 ล้านบาท จากงานวิ่งการกุศล “Honda RUN We Share Wheelchair 2022” สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลในอยุธยาและปราจีนบุรี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มอบรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจำนวน 1 ล้านบาท จากกิจกรรมวิ่งการกุศล “Honda RUN We Share Wheelchair 2022”

ของพนักงานฮอนด้าและครอบครัว ผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า และสื่อมวลชน ให้แก่ โรงพยาบาลอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

กิจกรรม “Honda RUN We Share Wheelchair 2022” จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ตามเจตนารมณ์ของฮอนด้าในการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการอยู่ ควบคู่กับการส่งเสริมการออกกำลังกายและการใส่ใจสุขภาพของพนักงานในองค์กรและครอบครัว รวมถึงสื่อมวลชน ในปีนี้ยังได้ขยายการรับสมัครไปยังกลุ่มผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดกว่า 1,600 คนโดยกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Run หรือการวิ่งเสมือนจริง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวิ่งสะสมระยะจากที่ไหนและเวลาใดก็ได้ ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีเวลาให้เก็บสะสมระยะทางเดิน-วิ่งผ่านระบบออนไลน์ 1 เดือน ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2565 และเลือกสะสมระยะทางเดิน-วิ่งได้ 2 ระยะ ได้แก่ 15 กิโลเมตร และ 50 กิโลเมตร ผู้ที่ทำสำเร็จตามระยะทางที่เลือกจะได้รับเหรียญรางวัลจากฮอนด้า

นอกจากนี้ พนักงานฮอนด้าที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ยังได้รับดิจิทัลโทเคนในแอปพลิเคชัน CANDEE ซึ่งฮอนด้าได้ริเริ่มแอปฯ นี้ สำหรับเป็นแพลตฟอร์มบันทึกและสะสมกิจกรรมการทำความดีและกิจกรรมเพื่อสุขภาพของพนักงานฮอนด้าก่อนขยายสู่การใช้งานขององค์กรภายนอก โดยพนักงานสามารถสะสมดิจิทัลโทเคนและแลกเปลี่ยนเป็นรีวอร์ดหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้

นพ.เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า “เงินสมทบทุนที่ทางฮอนด้ามอบให้ในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลฯ ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาประชาชนชาวอยุธยา โดยจัดสรรไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการดูแลประชากรในชุมชนซึ่งเป็นผู้ป่วยใน ผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน

และผู้ป่วยโควิดในคลินิกระบบทางเดินหายใจ อาทิ เครื่องวัดความดัน ชุดตรวจหูและตา รถเข็น ฯลฯ ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการให้การรักษาและติดตามอาการของผู้ป่วยที่มีภาวะเร่งด่วน รวมทั้งดูแลภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคไต โรคตา ฯลฯ นอกจากนี้ ยังนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์และอาการปวดเรื้อรัง ที่ต้องการบำบัดอาการปวดได้ดีและสามารถบรรเทาการปวดสำหรับผู้ป่วยในชุมชน”

ทพญ.ประถม เจตินัย  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า “โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ รู้สึกขอบคุณและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบเงินสนับสนุนจากฮอนด้ามาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่ประกอบด้วย เครื่อง Oxygen High Flow  เตียงผู้ป่วย รถเข็น และอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครันและมีคุณภาพ นับเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาคนไข้ทั่วไป รวมทั้งผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อร้ายแรง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ รวมถึงผู้ป่วยโควิดที่มีอาการรุนแรง ให้ได้รับความปลอดภัย พร้อมสร้างความพึงพอใจในบริการของโรงพยาบาลฯ ให้กับประชากรในเขตพื้นที่ให้บริการ จำนวน 75,213 คนต่อไป”

ฮอนด้า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่สนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Honda RUN We Share Wheelchair 2022” เพื่อช่วยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน และช่วยขับเคลื่อนสังคมคุณภาพตลอดไป