Yeti Panga Backpack 28

หลายคนอาจคุ้นเคยกับแก้วเก็บอุณหภูมิ Yeti แต่นอกจากแก้วแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าแก้วน้ำจาก Yeti ให้เลือกใช้สำหรับเก็บสิ่งของที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ รวมไปถึงอุปกรณ์สำหรับคนชอบกิจกรรมกลางแจ้ง อย่างกระเป๋าแบ็กแพ็ก Yeti Panga Backpack 28 ด้วย

Yeti Panga Backpack 28 เป็นกระเป๋าแบ็กแพ็กที่นำเอาคุณสมบัติในด้านความแน่นหนาในการป้องกันน้ำของสิ่งที่อยู่ภายในของกล่อง Air Tight มารวมกับความทนทานของถุงทะเล เพื่อช่วยให้ทั้งสามารถปกป้องสิ่งของที่อยู่ภายในได้พร้อมกับที่มีความทนทานในการใช้งานสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งยังให้ความสบายในขณะสะพายอยู่บนไหล่ด้วยสายสะพาย DryHaul ที่ปรับความยาวได้เพื่อความสบายและความกระชับ พร้อมกับที่มีสายรัดหน้าอกและเอวมาให้เพื่อเสริมความนิ่งมั่นคงเมื่อสะพายในขณะเดิน

Yeti Backpack

ตัวกระเป๋าที่มีความกว้าง 12 1/2 นิ้ว สูง 20 นิ้ว และหนา 7 นิ้วให้ความมั่นใจในการปกป้องสิ่งของภายในจากน้ำฝนแม้จะตกหนักด้วยซิป Hydrolok Zipper พร้อมกับ U-Dock ส่วนที่ยื่นต่อจากปลายซิป ขณะที่ตัวกระเป๋า ThickSkin Shell ผลิตจากไนลอนที่มีความหนาแน่นสูงและ TPU เพื่อให้มีความทนทาน

นอกจากเรื่องความทนทานแล้ว Yeti Panga Backpack 28 ยังให้ความอเนกประสงค์ในการใช้งานด้วยช่องย่อยสำหรับใส่สิ่งของที่สำคัญและช่องตาข่ายสำหรับใส่สิ่งของที่ต้องการความรวดเร็วในการหยิบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *