TOYOTA ส่งมอบถนนต้นแบบแห่งความปลอดภัยแห่งแรก

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนน ถือเป็นหนึ่งในนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรผ่านโครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว

และในโอกาสครบรอบ 30 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง “สังคมคนขับรถดี” จึงร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน สร้างโครงการถนนต้นแบบแห่งความปลอดภัยแห่งแรก

โครงการถนนต้นแบบแห่งความปลอดภัย เป็นโครงการที่โตโยต้าได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ และสถาบันวิจัยอุบัติเหตุ เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน จึงได้ร่วมกันสำรวจจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และทำการปรับปรุง โดยได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตำบลหัวสำโรง บริเวณ 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณสี่แยกปทุมรังสี และบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ เนื่องจากทั้ง 2 บริเวณนี้เป็นจุดเสี่ยงและอยู่บริเวณโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า เกตเวย์ เป็นเหตุให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาทั้ง 2 บริเวณนี้ได้รับอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยได้ทำการปรับปรุงดังนี้

บริเวณสี่แยกปทุมรังสี

ปัญหา

เนื่องจากบริเวณสี่แยกปทุมรังสีเป็นพื้นที่สี่แยกที่แคบและมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนค่อนข้างมาก ผู้ขับขี่มักขับด้วยความเร็ว  นอกจากนี้ยังไม่มีสัญญาณไฟจราจร และระบบไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

 การปรับปรุง
  • ติดป้ายหยุดพร้อมสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณ 4 แยก เพื่อเป็นการเตือนให้ผู้ขับขี่หยุดรถบริเวณทางแยก
  • ติดตั้งหมุดสะท้อนแสงบริเวณพื้น บริเวณ 4 แยก เพื่อให้ผู้ขับขี่เห็นเส้นหยุดรถในเวลากลางคืน
  • ติดตั้งระบบไฟกระพริบพลังงานโซล่าเซลล์ เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วก่อนถึงบริเวณ 4 แยก
  • ติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานโซล่าเซลล์ จำนวน 7 จุด เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน
  • ทำเนินชะลอความเร็วขนาดเล็ก (Rumble Strip) เพื่อเป็นการเตือนให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วก่อนถึงบริเวณ 4 แยก
  • ปรับปรุงระยะไหล่ทาง เพิ่มระยะไหล่ทางให้มีความกว้างมากขึ้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในขณะเลี้ยวและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

บริเวณนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ปัญหา

เนื่องจากถนนเป็นบริเวณทางโค้ง ผู้ขับขี่มักขับด้วยความเร็ว อีกทั้งแนวกั้นขอบทางที่ไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นขอบทางเป็นสาเหตุให้มีอุบัติเหตุรถยนต์ตกขอบทาง

การปรับปรุง
  • ติดตั้งรางเหล็ก (Guard Rail) พร้อมแถบสะท้อนแสง ระยะทาง 850 เมตร เพื่อป้องกันรถหลุดออกนอกถนน
  • ทาสีที่ขอบทางคอนกรีต (Barrier) เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นขอบทางได้ชัดเจนขึ้น

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES