โครงการ TO BE NUMBER ONE จัดแถลงข่าวการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2019

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดแถลงข่าวการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2019

โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วยหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ To Be Number One และประธานคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินในโครงการร่วมพูดคุยถึงเกณฑ์การตัดสิน คุณอัศกร ศิริสุจริตธรรม (อาร์ท) , คุณเกศริน เอกธวัชกุล (นุ้ย) , คุณมนัสวี กฤตานุกูล (หลิว), คุณธามัณ เต้พันธ์ (เต้), คุณจิรันธนิน ปานประเสริฐโชค (ล๊อต),  คุณพชรพล จั่นเที่ยง (วิทย์), คุณซีแนม สุนทร, คุณสุภัชญา บุญยสุขานนท์ (เบลล์) และคุณไพลิน รัตนแสงเสถียร (หว่าหวา)

ซึ่งโครงนี้ถือเป็นเวทีการแข่งขันTo Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2019 เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ     TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและ สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นกิจกรรมที่เปิดเวทีท้าทายความฝันของคนรุ่นใหม่    ทุกภาคของประเทศไทย ให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่หลากหลาย สู่การพัฒนา ทักษะ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งช่วยให้เยาวชนมีสังคมที่ดี ช่วยให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี ได้แสดงศักยภาพอย่างเติมที่ และเปิดกว้างให้เห็นคุณค่าของตนเองและเปิดพื้นที่เชิงบวกเพื่อผสานมิตรภาพของคนรักการเต้น    เป็นกิจกรรมที่สนุกและมีความสุข เป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพิ่มทักษะทางสังคมที่ดี เป็นอีกหนึ่งแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชน ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลจาก ยาเสพติด โดยเฉพาะประสบการณ์สำคัญของคนวัยทีนที่เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ

กิจกรรม To Be Number One Teen Dancercise เป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในกลุ่มเยาวชน    มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในทุกภาคทั่วประเทศจำนวน 3,283 คน จากการจัดแข่งขันต่อเนื่องมาทุกปีที่ผ่านมาทางโครงการฯ จะมีโจทย์เพลงและสไตล์การเต้นให้ เนื่องจากทีมเยาวชนที่ร่วมแข่งขันมีพัฒนาการในเรื่องของทักษะการเต้นเก่งขึ้นมาก ในปีนี้จึงได้เปลี่ยนวิธีการนำเสนอใหม่เพื่อสร้างสีสัน ความตื่นเต้นและท้าทายความสามารถมากขึ้น ขอเชิญชวนวัยทีนเข้าร่วมการแข่งขัน แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเต้นได้อย่างเต็มความสามารถ โดยมีรายละเอียดเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน ดังนี้

       1.ทีมที่เข้าแข่งขันต้องตัดต่อเพลงสำหรับใช้ในการแข่งขันระดับภาคเอง โดยมีความยาวของเพลงดังนี้ รุ่น Junior 4 นาที /รุ่น Pre – Teenage 5 นาที/ รุ่น Teenage  5 นาที (บวกลบได้ไม่เกิน 10 วินาที)
        2.ให้ใช้เพลง TO BE NUMBER ONE ขึ้นต้นในเพลงแข่งขัน (บริษัทฯจะส่งไฟล์เพลง TO BE NUMBER ONE ให้)และตามด้วยเพลงอิสระเพลงใดก็ได้
        3.ทุกทีมที่เข้าแข่งขันต้องส่งเพลงของทีมให้กับบริษัทที่จัดการแข่งขัน ล่วงหน้าก่อนแข่ง 1 อาทิตย์ พร้อมเตรียมเพลงมาส่ง ณ วันรายงานตัวแข่งขันระดับภาค
        เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
        1.ความพร้อมเพรียง และความแข็งแรง พิจารณาจากความพร้อมเพรียงของทุกคนในทีมที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแรงของร่างกาย
        2.ความคิดสร้างสรรค์ พิจารณาจากลีลาท่าเต้นที่โดดเด่น และสวยงามด้วยความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับเพลงและจังหวะดนตรี
        3.อารมณ์และความสนุกสนาน พิจารณาจากการแสดงออกที่ทำให้ผู้ชมมีอารมณ์คล้อยตาม และรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเต้น
        4.การใช้ท่าเต้นที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและสอดคล้องกับจังหวะดนตรี พิจารณาจากท่าเต้นที่สวยงามมีประโยชน์ต่อร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย และมีความสอดคล้องกับท่วงทำนองและจังหวะดนตรี
        5.การแต่งกาย พิจารณาจากการแต่งกายที่สวยงามเหมาะสมกับท่าและเพลงที่ใช้ในการเต้น

การค้นหาทีมเยาวชนที่มีหัวใจนักเต้นในระดับภาค เริ่มจาก
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา
        ภาคใต้
        วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต
        ภาคกลางและภาคตะวันออก
        วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
        ภาคเหนือ
        วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่
        กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
        วันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลที่ 1 และที่ 2 ในการแข่งขันระดับภาค จะได้เข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One Teen Dancercise Camp 2019 จัดขึ้นวันที่ 9-10 มกราคม 2562 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเต้น เทคนิคการนำเสนอ รวมถึงเรียนรู้การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศชิงถ้วยเกียรติยศพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทุนการศึกษากว่า 2 ล้านบาท ในวันที่ 26-27 มกราคม 2562  ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

น้องๆเยาวชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขโทรศัพท์ 0 2590 8188, 0 2590 8411 โทรสาร 0 2149 5531 บริษัท อะเบาท์ ไอเดีย อีเว้นท์ เอเจนซี่ โทรศัพท์ 0 2375 5020 โทรสาร 0 2769 8155

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES