Timex x Chinatown Market MK1 ฉีกสไตล์ที่คุ้นเคยจากความร่วมมือกับ Streetwear

ตามปกติคนส่วนใหญ่มักคุ้นเคยนาฬิกาในลักษณะที่ดูสปอร์ตหรือลุยๆ หน่อย แต่จริงๆ แล้ว Timex มักจะมีรุ่นซึ่งเป็นความร่วมมือกับแบรนด์อื่นออกมาเรื่อยๆ เพื่อสร้างทางเลือกที่มีสีสันให้กับนาฬิกาของตน อย่าง Timex x Chinatown Market MK1

ด้วยความร่วมมือกับ Streetwear จนทำให้เกิดเป็น Timex x Chinatown Market MK1 นาฬิกาที่มีรูปหน้ายิ้มสีเหลืองสดใส Smiley Face จากการออกแบบโดย Michael Cherman ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Chinatown Market ซึ่งเป็นความชื่นชอบในการใช้ Smiley Face กับการออกแบบสิ่งต่างๆ อยู่แล้ว

Timex x Chinatown Market

ตัวนาฬิกาใช้พื้นฐานจากรุ่น MK1 ของ Timex ในการออกแบบใหม่ โดยมีตัวเรือนเป็นเรซินสีดำพร้อมกับสายผ้าสีดำเพื่อเสริมความเด่นของ Smiley Face สีเหลือง และที่พิเศษคือมีการออกแบบฝาหลังของนาฬิการวมทั้งแพ็กเกจใหม่เพื่อให้เข้ากับนาฬิการุ่นพิเศษนี้

ส่วนคุณสมบัติทั่วไปของนาฬิกาจากความร่วมมือระหว่าง Timex กับ Chinatown Market คือมีตัวเรือนมีขนาด 36 มม. กระจกหน้าปัดเป็นอคริลิก และสามารถป้องกันน้ำๆด้ 30 เมตร โดยใช้ระบบควอต์ซในการบอกเวลา

Back Case of Timex x Chinatown Market

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *