“ธนชาตประกันภัย” จับมือภาคีลงนามความร่วมมือ “Safer on the Road” แก้ปัญหา 5 จุดเสี่ยงถนนชุมชน จ.ขอนแก่น

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) จับมือ 3 ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “Safer on the Road”

แก้ปัญหา 5 จุดเสี่ยงอันตรายในพื้นที่ชุมชนทางหลวงหมายเลข 2183 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นทางหลวงที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พร้อมผนึกพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม จ.ขอนแก่น โดยมี นายศุภชัย ลีเขาสูง  นายอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน อ.น้ำพอง นายประดิษ ภามาตย์ หัวหน้าหมวดทางหลวงกระนวน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑ กรมทางหลวง และ นายนิคม กลางหนองแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ร่วมลงนาม

ทั้งนี้ ประชาชนหรือผู้สนใจที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน สามารถแจ้งรายละเอียดข้อมูลพื้นที่จุดเสี่ยงในเขตชุมชนได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : Safer on the Road”

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES