ธนชาต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กลุ่มธนชาต นำโดย นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน พันธมิตร และลูกค้า

อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561 ไปถวาย ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) จ.สมุทรสาคร โดยในปีนี้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งลูกค้าและประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้บริหาร พนักงานในกลุ่มธนชาต ร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,773,185.40 บาท โดยเงินที่ได้รับจะนำไปทำนุบำรุงพระอาราม และสมทบทุนสร้างศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาครต่อไป

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES