เทคโนเซล ปรับโครงสร้างบริหารใหม่รับยุค 4.0

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางสาวจันทร์นภา สายสมร ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer หรือ CEO) ของบริษัท

พร้อมกันนี้ยังมีมติแต่งตั้ง นางจันดา สายสมร เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer หรือ COO) และ นายชัยณรงค์ สายสมร เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการพาณิชย์ (Chief Commercial Officer หรือ CCO) มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยภายหลังการเข้ารับตำแหน่ง  ตั้งเป้าหมายภายใน 2 ปีจะผลักดันให้เทคโนเซลเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายนวัตกรรมเสริมยานยนต์ระดับมืออาชีพในภาคพื้นเอเชีย จากการได้รับสิทธิเป็นผู้จัดจำหน่ายกลุ่มสินค้า แอลทิเมต (Ltimate) ที่เป็นแบรนด์ซูเปอร์พรีเมียมระดับโลกมากมาย อาทิ ฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร “ลามิน่า” ฟิล์มกลุ่มพิเศษ “ลูมาร์” โดยซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐานไอเอสโอ 9001 ในเครือบริษัท อีสท์แมน เคมิคอล สหรัฐอเมริกา อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระ “ธูเล่” จากสวีเดน นวัตกรรมเคลือบปกป้องรถยนต์ เรือ อากาศยาน “ไทรบอส” จากอังกฤษ ลำโพงติดรถยนต์ระดับไฮเอนด์ “โซนิค ดีไซน์” จากญี่ปุ่น และฟิล์มนิรภัยติดกระจกด้านนอกรถคุณภาพสูง “เบรย์” จากสหรัฐอเมริกา ทำให้มีความมั่นใจว่าจะสามารถผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถขยายธุรกิจทั้งในประเทศไทยและสู่กลุ่มประเทศ CLMV ได้อย่างแข็งแกร่ง

นางสาวจันทร์นภายังกล่าวถึงแผนการบุกตลาดในปีนี้ว่า ปัจจุบันตลาดมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ในฐานะผู้นำตลาดฟิล์มกรองแสงอันดับ 1 ในเมืองไทยจึงพร้อมนำองค์กรสู่วิสัยทัศน์ใหม่ที่เป็น International Organization 4.0   บริหารและจัดองค์กรให้มีมาตรฐานเทียบเท่าองค์กรสากลระดับโลก  โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางแล้วตอบสนองให้ตรงใจและรวดเร็ว สอดคล้องกับแนวคิด Marketing Transformation ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน โดยบริษัทได้เปิดแผนกสื่อสารการตลาดใหม่ภายใต้ชื่อ Spark IMC เพื่อเน้นการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านทั้ง 360° โดยผสานยูนิตการโฆษณา ส่งเสริมการขาย ออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ และงานกิจกรรมพิเศษ เข้าเป็นหนึ่งเดียว เพื่อเพิ่มพลังการสื่อสารเป็นทวีคูณไปสู่ผู้บริโภคในยุค Multi-Channel ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและด้วยพื้นฐานความเป็นผู้นำ 4 ประการของเทคโนเซล ได้แก่ ผู้นำด้านนวัตกรรม ผู้นำด้านบริการ ผู้นำด้านการให้ข้อมูลที่แท้จริง และผู้นำพันธกิจเพื่อสังคมไทย เชื่อมั่นว่าจะเป็นสปริงบอร์ดช่วยให้ผลประกอบการของเทคโนเซลเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แข็งแกร่ง และยั่งยืน

ทั้งนี้บริษัทคาดว่าในปี 2561 จะมียอดจำหน่าย 850 ล้านบาท เป็นรายได้จากลามิน่า 95% และรายได้จากธุรกิจอื่นอีก 5% ซึ่งเป็นการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามากกว่า 10% และมั่นใจว่าในปี 2563 จะสามารถสร้างยอดจำหน่ายได้ถึง 1,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *