TAGS

Porsche 959 Paris-Dakar

การหวนคืนสู่ภารกิจสำคัญ ย้อนระลึกเกียรติประวัติของปอร์เช่ 959 Paris-Dakar

ปอร์เช่ 959 Paris-Dakar ยนตรกรรมสปอร์ตระดับมาสเตอร์พีซที่สามารถเอาชนะผ่านเส้นทางกลางทะเลทรายแห้งแล้ง และทุ่งหญ้าสะวันนาอันรกร้างของแอฟริกา ด้วยระยะทางกว่า 14,000 กิโลเมตร และเป็นรถยนต์ที่สามารถขับขี่ไปได้ทุกแห่งบนโลก อีกทั้งยังเป็นยนตรกรรมที่พิชิตการแข่งขันแรลลี่สุดโหดตั้งแต่ฝรั่งเศสถึงแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี 1986