TAGS

Mazda Roadster 990S
4-Wheel

Mazda Roadster 990S รุ่นพิเศษเน้นความเบาพร้อมเพิ่มสมรรถนะการควบคุม

Mazda มีรุ่นพิเศษชื่อ 990S ให้กับ Roadster ในญี่ปุ่นหรือที่ขายในตลาดภูมิภาคอื่นรวมทั้งไทยในชื่อ MX-5 โดยรุ่นพิเศษของรถโรดสเตอร์ที่มาพร้อมกับหลังคาอ่อนนี้เน้นไปที่การลดน้ำหนักของรถและการปรับตั้งเพื่อเพิ่มสมรรถนะ รวมไปถึงมีเทคโนโลยีใหม่ช่วยควบคุมการทรงตัวของรถ