TAGS

CJPT

ซีพี ทรู ลีสซิ่ง เอสซีจี โตโยต้า และ CJPT ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อเดินหน้าเร่งความร่วมมือกับหลากหลายอุตสาหกรรมมุ่งสู่การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ทรู ลีสซิ่ง ปูนซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (โตโยต้า) และ Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJPT) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อเร่งความร่วมมือในการมุ่งสู่การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทย โดย MOUนี้ เกิดขึ้นจากความสำเร็จในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลจากความพยายามร่วมกันของทุกฝ่าย รวมถึงประสิทธิภาพด้านการขนส่งของซีพี

CJPT

เครือซีพี โตโยต้า และ CJPT ประกาศความสำเร็จในการสนับสนุนเป้าหมาย การลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนหลากมิติ

ภายในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 28 (COP28) ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (โตโยต้า) และ Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJPT)

CJPT

โตโยต้าสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย รับโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โตโยต้าสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย รับโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน