TAGS

All New BMW M3 CS
4-Wheel

BMW M3 CS รุ่นแรงขึ้นแต่เบาลง

BMW M3 CS ถูกเปิดตัวออกมาเป็นรุ่นที่มีสมรรถนะสูงสุดของM3 เหมือนกับที่ M4 มี M4 CSL เป็นรุ่นสมรรถนะสูงสุด ทำให้รถมาพร้อมกับเครื่องยนต์เดียวกัน รวมทั้งยังเน้นใช้วัสดุเพื่อลดน้ำหนักให้เบาลงเหมือนกัน โดยรถซีดานรุ่นแรงใหม่จากค่ายใบพัดฟ้า-ขาวจะถูกจำกัดการผลิตแค่หนึ่งปีนับตั้งแต่เริ่มผลิตเดือนมีนาคมปี 2023 นี้