4-Wheel Feature

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ในภาพรวมของรถทุกประเภท อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการจราจรทางบกนั้น เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ด้วยกัน โดยมี 3 สาเหตุหลักได้แก่ คน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม โดยสาเหตุมากกว่าร้อยละ 80 เกิดจากคนหรือผู้ขับขี่

CSR/Corporate

คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันกรณีเสียชีวิต 5 ราย จากอุบัติเหตุรถกระบะข้ามเลนชนประสานงานที่จังหวัดบุรีรัมย์

เลขาธิการ คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันกรณีเสียชีวิต 5 ราย จากอุบัติเหตุรถกระบะข้ามเลนชนประสานงานที่จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับทายาทผู้เสียชีวิต เพื่อใช้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มที่

4-Wheel Feature Law&Insurance

แซงแบบไหนผิดกฎหมาย????

ทุกวันนี้คนฝ่าฝืนกฎจราจรกันมาก มักขับรถตามใจตัวเอง ทั้งที่รู้และไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือไม่ ทำให้เกิดอุบัติเหตุในเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดกันมาก

4-Wheel Feature

หัวหมอ เมาแล้วขับ แต่ไม่ยอมเป่า (ตรวจ) จะเจออะไรบ้าง

ใครที่หัวหมอเมาแล้วขับ แต่ไม่ยอมเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล (หรือ ไม่ยอมให้ตรวจสอบ) รู้หรือไม่ว่า มีความผิด… ฐานเมาแล้วขับ

4-Wheel Feature Knowledge

4 วินาที…100 เมตร อันตรายที่คาดไม่ถึง ในการหลับใน

รู้หรือไม่ว่าอาการหลับในในช่วงเวลาขับรถ คือการเกิดการเกิดอุบัติเหตอันดับสองรองจากเมาแล้วขับ!!!