TAGS

ฟอร์ดห่วงใยลูกค้าประสบภัยน้ำท่วม มอบส่วนลดค่าอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพฟรี
24andlife

ฟอร์ดห่วงใยลูกค้าประสบภัยน้ำท่วม มอบส่วนลดค่าอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพฟรี

ฟอร์ด ประเทศไทย ส่งแคมเปญบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าฟอร์ดที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยการมอบส่วนลดอะไหล่ น้ำมันเครื่องและค่าแรง 30% พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ทั่วไปฟรี 30 รายการให้กับลูกค้าฟอร์ดที่ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ศูนย์บริการฟอร์ด ทั่วประเทศ

UPDATE