4-Wheel Feature

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ในภาพรวมของรถทุกประเภท อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการจราจรทางบกนั้น เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ด้วยกัน โดยมี 3 สาเหตุหลักได้แก่ คน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม โดยสาเหตุมากกว่าร้อยละ 80 เกิดจากคนหรือผู้ขับขี่

4-Wheel Feature

ขับดียังไง…ก็เสี่ยงเบียดถ้าไม่ระวัง

บ่อยครั้งที่เรามักหัวเสียกับริ้วรอยของรถที่เกิดขึ้นมาแบบไม่ได้ตั้งใจ ทั้งที่เราขับรถแบบระวังเสมอ เรามาดูกันว่าสาเหตุอะไรบ้างที่มักจะทำให้รถเรามีรอยขูดขีดที่ไม่พึงประสงค์