ซัมมิท แคปปิตอล มุ่งขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม ตั้งเป้ารายได้รวมปี 62 เติบโตร้อยละ 15  

ซัมมิท แคปปิตอล ตั้งเป้าเติบโตอย่างมั่นคงในปีที่ 25 ด้วยการขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม พร้อมพัฒนาระบบบริการครอบคลุมทุกมิติ

พร้อมขยายเครือข่ายดีลเลอร์ ยกระดับคุณภาพบุคลากร และ ชูเทคโนโลยี ดันรายได้รวมปี 2562 เติบโตขึ้นอีกกว่าร้อยละ 15 หลังรายได้รวมปี 2561 ทะลุเป้า โตขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 30 และจำนวนสัญญาใหม่ของสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 และมี NPL เพียง    ร้อยละ คาดการณ์เศรษฐกิจโดยรวมปี 2562 ชะลอตัว

นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เผยถึงความสำเร็จในปีที่ผ่านมาว่า “แม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมของปี 2561 จะค่อนข้างชะลอตัว และสถิติรถมอเตอร์ไซค์จดทะเบียนใหม่ของกรมขนส่งทางบกในปี 2561 จะมีจำนวนเพียง 1.79 ล้านคัน หรือลดลงจากปี 2560 ถึงร้อยละ 1.24* แต่ซัมมิท แคปปิตอล ยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ โดยเห็นได้จากคาดการณ์ตัวเลขรวมของอัตราการเติบโตของยอดสินเชื่อคงค้าง จำนวนสัญญาใหม่สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรายได้รวม ที่มีอัตราเพิ่มจากปี 2561 เท่ากับร้อยละ 27 ร้อยละ 13 และ ร้อยละ 30 ตามลำดับ  ซึ่งถือได้เป็นอัตราการเติบโตที่ดีขึ้น และซัมมิท แคปปิตอลยังคงรักษาปริมาณหนี้เสีย (NPL) คงเกณฑ์ดี ที่ประมาณร้อยละ 1 เท่านั้น สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมของปี 2562 คาดว่าจะเติบโตได้ แม้จะเป็นในรูปแบบชะลอตัว เนื่องจากทั่วโลกยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามทางการค้า รวมถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการปรับลดลงของราคาน้ำมันและดัชนีภาคการผลิตโลก

ที่ผ่านมาซัมมิท แคปปิตอล ได้ให้บริการสินเชื่อโดยรวมมากกว่า 37,000 ล้านบาทกับลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกว่า 790,000 รายทั่วประเทศ สำหรับในปีที่ 25 หรือปี 2562 นี้ ซัมมิท แคปปิตอลตั้งเป้ารายได้รวมเติบโตเพิ่มอีกกว่าร้อยละ 15 และสัญญาใหม่ของสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้นร้อยละ 9  พร้อมมุ่งนำแนวคิด “ขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน” มาเป็นหลักในการดำเนินงาน พัฒนาทั้งบริการและคุณภาพด้วย 3 กลยุทธ์สำคัญเพื่อรักษาอัตราการเติบโต และเตรียมพร้อมปรับตัวในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกและประเทศไทย ได้แก่

พัฒนาเทคโนโลยี ในปี 2561 ซัมมิท แคปปิตอล ได้ทุ่มงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์การให้บริการด้านสินเชื่อในยุคดิจิทัล 4.0 โดยเน้นการพัฒนาในระบบ Mobility Technology เป็นหลัก อาทิSummit Smart System หรือการรับสมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยนต์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น  Credit Scoring System หรือการคัดกรองคุณภาพลูกค้า ทำให้เกิดความแม่นยำในการประมวลผลและวิเคราะห์คุณภาพของลูกค้า โดยสามารถอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เบื้องต้นให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว หรือภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที และในปี 2562 บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโต เช่น บริษัทกำลังจะเปิดตัวระบบ Daily Observed Checking System ที่ถูกพัฒนาและนำมาใช้เพื่อการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงานอีกขั้นตอนนึงก่อนทำการอนุมัติสินเชื่อทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในการใช้บริการมากขึ้น ภายในไตรมาสที่ 1 และระบบอื่นๆ เช่น Collection and Recovery System หรือระบบติดตามทวงถามหนี้ ผ่าน platform โมบายแอพพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถค้นหาลูกค้าด้วยระบบ GPS และตรวจสอบสถานะของลูกค้าได้รวดเร็ว และ Loan Management System หรือระบบการบริหารสินเชื่อที่สามารถเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดสินเชื่อรายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวางแผนเปิดใช้บริการภายในปีงบประมาณ 2562

ขยายพันธมิตรคู่ค้า รุกสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับดีลเลอร์จำหน่ายรถจักรยานยนต์ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้ครอบคลุมทุกจังหวัด จากปีที่แล้วมีคู่ค้า 800 ราย หรือ 2,500 โชว์รูม ปัจจุบันมีคู่ค้ามากกว่า 900 ราย หรือ 2,800 โชว์รูมทั่วประเทศ หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 15 และตั้งเป้าเพิ่มจำนวนคู่ค้าอีกร้อยละ 10 ในปี 2562

ยกระดับบุคลากร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรกว่า 1,400 คนทั่วประเทศ ด้วยหลักสูตรอบรมเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 4.0 โดยภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 บริษัทฯวางแผนจะนำระบบการพัฒนามนุษย์ หรือ Summit Academy System มาใช้กับพนักงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงและครอบคลุมพนักงานได้ทั่วประเทศ พนักงานสามารถเข้ารับการอบรมได้ด้วยตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมสามารถประเมินและตรวจสอบประสิทธิภาพการเข้าอบรมได้อย่างรวดเร็ว และมีแผนเพิ่มพนักงานอีกร้อยละ 9

รวมทั้งมีการวางเป้าหมายเพิ่มเติมจากการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ ด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน และแนวคิด “ขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน” เพื่อก้าวสู่องค์กรคุณธรรมที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดในประเทศไทย มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นในการเป็น “ผู้ให้” และ “เอาใจใส่” ต่อความสุข ความปลอดภัยของสังคม

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES