Sony SA-Z1
Gadget&Toy Lifestyle

Sony SA-Z1 เสียงความละเอียดสูงสำหรับการฟังระยะใกล้

หากคิดถึงการฟังเพลงที่มีความละเอียดสูงพร้อมตำแหน่งเสียงหรือซาวด์สเตจที่ชัดเจน อาจต้องคิดไปถึงการฟังเพลงจากระบบลำโพงและเครื่องเสียงในห้องที่มีพื้นที่กว้างเพื่อให้มีทั้งตำแหน่งอุปกรณ์และตำแหน่งการฟังที่เหมาะสม แต่ Sony ได้ออกแบบ SA-Z1 ระบบลำโพงใน Signature Series มาช่วยให้ได้ประสบการณ์เสียงแบบเดียวกันได้แม้นั่งฟังอยู่บนโต๊ะทำงาน

ด้วยการรวมทั้งอคูสติกคุณภาพสูงสุด ระบบอีเล็กทรอนิก และเทคโนโลยีประมวลผลสัญญาณไว้ด้วยกัน ทำให้ระบบลำโพง Sony SA-Z1 สามารถสร้างเสียงความละเอียดสูงและซาวด์สเตจได้แม้ฟังในระยะใกล้ จากการวางเลย์เอ๊าต์ชุดไดรเวอร์ขับเสียงพร้อมกับกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมของคลื่นเสียงจากแต่ละไดร์เวอร์ รวมไปถึงการออกแบบโดยวางวูฟเฟอร์และทวีตเตอร์ในแนวเดียวกันเพื่อการรวมเสียงแต่ละชุดไดร์เวอร์ เพื่อให้มีการถ่ายทอดเสียงสมจริงที่มีพื้นที่เสียงกว้างและลึก

Sony Signature Series SA-Z1

นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถติดตั้งระบบลำโพงนี้เข้ากับแหล่งเสียงต่างๆ ทั้งดิจิตอลและอนาล็อกได้ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน เครื่องเล่นเพลงดิจิตอล หรือคอมพิวเตอร์ พร้อมกับมี 4 รูปแบบการปรับเสียง โดยสามารถปรับ Fine tune เสียงเพื่อให้เข้ากับความชอบส่วนตัวได้ เช่นการผสมอัตราส่วนระหว่างแอมป์ดิจิตอลและอนาล็อก, ควบคุมการขยับของ Assist วูฟเฟอร์, ตัดความถี่ Assist วูฟเฟอร์และปรับ Assist ทวีตเตอร์

Sony Near Field Speaker System