“โตไป…ขับเป็น” ปลูกฝังวินัยจราจรให้เยาวชน

บริษัท สื่อสากล จำกัด จัดโครงการ SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR “โตไปขับเป็น”  จัดกิจกรรมให้เด็ก และเยาวชนได้เรียนรู้กฎจราจร

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR “โตไปขับเป็นของบริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.) จัดกิจกรรมให้เด็ก และเยาวชนได้เรียนรู้กฎจราจร และฝึกขับขี่ในถนนจำลองที่ปลอดภัย ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *