หัวใจวาย มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า

แม้ว่าจะไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่นอนว่าอาการ หัวใจวาย จะเกิดขึ้นเมื่อใด เพราะสามารถเกิดขึ้นได้แม้กับคนที่มีสุขภาพแข็งแรง แต่มีการศึกษาพบว่าร่างกายของคนจะส่งสัญญาณล่วงหน้าก่อนหัวใจวายถึงอาการหัวใจวายถึง 6 เดือน

สาเหตุของ หัวใจวาย หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมาจากการที่เลือดและออกซิเจนที่ไปไหลเวียนไปหัวใจถูกขวางกั้น จนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดออกซิเจนและเริ่มตายลง และหากยังคงไม่เลือดไหลเข้าไปเพื่อฟื้นฟูก็จะทำให้ส่วนนั้นของหัวใจตาย ซึ่งหากไม่ได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนทุกส่วนของหัวใจจะตายลงซึ่งส่งผลให้เกิดการเสียชีวิต ซึ่งต่อไปนี้เป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอาหารหัวใจวายตามมา ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วควรปรึกษาแพทย์

Fatique

        เกิดอาการเหนื่อยล้ามาก

สัญญาณหนึ่งที่เตือนถึงโอกาสการเกิดหัวใจวายคืออาการเหนื่อยล้าอย่างมาก ไม่แปลกที่หลังการทำงานและกิจกรรมต่างๆ มาตลอดทั้งวันแล้วเกิดความอ่อนล้า แต่หากเกิดความอ่อนล้าและเหนื่อยมากอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ได้ทำกิจกรรมหนักๆ ก็ควรนัดแพทย์เพื่อตรวจสอบสุขภาพของหัวใจ เพราะไม่ใช่เรื่องปกติที่หากนอนอย่างเพียงพอ รับประทานอาหารที่ดี และไม่ได้ทำกิจกรรมที่ใช้ร่างกายอย่างหนัก แต่ยังรู้สึกเหนื่อยล้าอยู่

         มีความผิดปกติในขณะนอน

อีกสัญญาณเตือนของ หัวใจวาย คือความผิดปกติในขณะนอน ซึ่งสามารถรับรู้ได้ด้วยตนเองถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นเช่น การตื่นนอนบ่อยขึ้น, เข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นในขณะนอน หรือรู้สึกกระหายน้ำมากระหว่างช่วงกลางคืน หากไม่มีเหตุผลที่อธิบายถึงอาการเหล่านี้ในขณะนอนได้ ก็ควรปรึกษาแพทย์

Heart Attack

         หายใจติดขัด/แน่นหน้าอก

หากมีอาการหายใจติดขัดหรือแน่นหน้าอกมักเป็นสัญญาณหลักที่เตือนว่ากำลังมีความผิดปกติที่หัวใจ เพราะเมื่อหัวใจไม่ได้รับออกซิเจนเพียงพอจะทำให้รู้สึกหายใจติดขัดหรือแน่นหน้าอก

          อาหารไม่ย่อย

ฟังดูแล้วไม่น่าเกี่ยวกัน แต่อีกสิ่งที่เตือนก่อนหัวใจวายคืออาการท้องร้องโดยไม่ได้เกิดจากความหิวแต่เกิดขึ้นในขณะที่แน่นท้องหรือท้องอืด อย่างไรก็ตามอาการนี้อาจเกิดจากการรับประทานอาหารเผ็ดหรือมีรสจัดได้ด้วยเช่นกัน

Food

         มีความวิตกกังวลมากขึ้น

หากพบว่ามีความวิตกกังวลหรือกระวนกระวายมากขึ้นโดยไม่มีสาเหตุที่สามารถอธิบายได้ ควรสังเกตอาการอื่นๆ ของร่างกายให้ดี หรือควรปรึกษาแพทย์

         แขนอ่อนแรง

เมื่อร่างกายไม่ได้รับออกซินเจนอย่างเพียงพอสำหรับทำงาน จะสามารถส่งผลไปยังกระดูกสันหลัง ซึ่งเมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้นเส้นประสาทที่เชื่อมต่อระหว่างหัวใจ กระดูกสันหลัง และแขนจะมีการส่งคลื่นประสาทซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บปวดที่แขน โดยหากมีอาการเช่นนี้ที่แขนบ่อยๆ อาจมีโอกาสว่ากำลังเกิดอาการ หัวใจวาย

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES