ผลวิจัยชี้ ขี่มอเตอร์ไซค์ ดีต่อสมาธิและจิตใจ

ไบค์เกอร์หลายคนอาจเคยมีประสบการณ์มีความเครียดจากปัญหาต่างๆ แต่เมื่อได้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายลงจากความเครียดลง อย่าคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่คิดไปเองหรือเป็นเพราะได้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองรัก เพราะมีการวิจัยที่ชี้ว่า ขี่มอเตอร์ไซค์ ช่วยเพิ่มสมาธิและลดความเครียดได้

ทีมนักวิจัยสามคนของสถาบัน Semel Institute for Neroscience and Human Behavior ของ UCLA โดยการสนับสนุนของ Harley-Davidson ได้ทำการศึกษาด้านประสาทชีววิทยาเพื่อหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงว่าการ ขี่มอเตอร์ไซค์ สามารถส่งผลดีต่อจิตใจและร่างกายได้ ซึ่งพบว่าสามารถช่วยเพิ่มสมาธิและความสนใจได้ ขณะที่ลดระดับ Cortisol ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความเครียดลง

Riding Motorcycle

นักวิจัยได้บันทึกการทำงานของสมองและระดับฮอร์โมนทั้งก่อน ขณะที่ และหลังการขี่มอเตอร์ไซค์ ขับรถ และช่วงพักอยู่เฉยๆ ของผู้เข้าร่วมการวิจัยกว่า 50 คนที่มีประสบการณ์ในการขี่มอเตอร์ไซค์โดยมช้เทคโนโลยี EEG แบบเคลื่อนที่

ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาคือการขี่มอเตอร์ไซค์ลดฮอร์โมนที่สร้างความเครียดลง 28 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้สมาธิความสนใจในขณะขี่มอเตอร์ไซค์จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการขับรถ พร้อมกับที่การทำงานของสมองจะมีความตื่นตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกับการดื่มกาแฟหนึ่งแก้ว

นอกจากผลต่อจิตใจและสมองแล้ว การขี่มอเตอร์ไซค์ยังส่งผลต่อร่างกายด้วย เพราะโดยทั่วไปเมื่อการขี่มอเตอร์ไซค์ของผู้เข้าร่วมวิจัยประมาณ 20 นาที ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์และระดับอดรีนาลีนสูงขึ้น 27 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเหมือนกับการออกกำลังกายเบาๆ

Motorcycling

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES