4-Wheel Feature

ทะเบียน TC , QC คืออะไร?? ใช้งานบนถนนได้ด้วยหรือ??

หลายท่านอาจสงสัย เมื่อเห็นรถติดป้ายทะเบียนที่มีตัวอักษรนำหน้า TC หรือ QC วิ่งใช้งานบนท้องถนน แทนที่จะเป็นอักษรไทยหรือหมดพยันชนะแบบปกติ แบบนี้มันมีในสารบบทะเบียนไทยด้วยหรือ??? มันถูกกฎหมายรึเปล่า เรามาไขข้อข้องใจเรื่องนี้กัน

ป้ายทะเบียน TC , QC เป็นป้ายสำหรับรถทดสอบจากค่ายรถ เพื่อให้แยกรถทดสอบเหล่านี้ออกจากรถของประชาชนทั่วไปได้อย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560

ทะเบียนรถยนต์ที่ใช้อักษร TC จะเป็นรถต้นแบบของค่ายรถต่างๆ ที่ต้องใช้ขับเพื่อทดสอบสมรถนะ ประสิทธิภาพ ระบบการทำงาน เพื่อพัฒนารถให้มีคุณภาพก่อนผลิตจริง

สำหรับรถยนต์ เป็นแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสง ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร และอัดรอยนูนเครื่องหมาย ขส ที่มุมล่างขวา บรรทัดแรกนำหน้าด้วยตัวอักษร TC ตามด้วยตัวเลขไม่เกิน 4 หลัก และบรรทัดที่สองแสดงชื่อจังหวัด

รถจักรยานยนต์ จะเป็นแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสง ขนาดกว้าง 17.20 เซนติเมตร ยาว 22 เซนติเมตร มี 3 บรรทัด บรรทัดแรกนำหน้าด้วยตัวอักษร TC ตามด้วยตัวเลขไม่เกิน 4 หลัก และบรรทัดที่สองแสดงชื่อจังหวัด

ส่วนทะเบียนรถที่ใช้อักษร QC คือรถยนต์ทดสอบคุณภาพก่อนจำหน่าย ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนจะเหมือนป้าย TC ทุกประการ แค่เปลี่ยนอักษรเป็น QC เท่านั้นเอง

ป้ายทะเบียนเหล่านี้จึงไม่ใช่ป้ายทะเบียนปลอม และไม่ใช่ป้ายทะเบียนรถไทยที่เทียบอักษรเป็นภาษาอังกฤษที่เอาไว้ใช้วิ่งต่างประเทศด้วย ดังนั้น หากเจอรถทะเบียนหมวด TC หรือ QC ก็แปลว่าเป็นรถทดสอบจากค่ายรถนั่นเอง