Puma Suede Limited Edition
Lifestyle Sneaker

Puma Suede Limited Edition รุ่นพิเศษเพื่อตำนานผู้ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียม

หนึ่งในรองเท้ารุ่นสำคัญของ Puma คือ Suede ซึ่งถูกใส่ครั้งแรกระหว่างโอลิมปิกฤดูร้อนปี 1968 และ Tommie Smith ก็ได้ใส่รองเท้ารุ่นนี้บนโพเดียมรับเหรียญรางวัลขณะชูกำปั้นขึ้นเพื่อยืนยันถึงความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นเกียรติแก่แบรนด์แอมบาสเดอร์ผู้เป็นตำนานนี้ จึงมีการทำรองเท้ารุ่น Limited Edition ออกมา

Puma Suede Limited Edition ถูกทำออกมาเพื่อเป็นเกียรติแก่ตำนานที่มีมาจนถึงปัจจุบันของทั้ง Tommie Smith และตัวรองเท้าเอง โดยมีการผลิตจำกีด 307 คู่ตามหมายเลขของ Smith ระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกปี 1968 พร้อมกับการให้ความสำคัญกับสิ่งใหม่ๆ และการกำเนิดใหม่ของรองเท้ารุ่นนี้จากแบรนด์

Puma Suede

นอกจากรองเท้าซึ่งถูกทำด้วยหนังพรีเมียมให้ออกมาตามลักษณะดั้งเดิมเพื่อให้มีความทนทานตลอดอายุการใช้งานแล้ว ยังประกอบด้วยหมายเลขการผลิตบนรองเท้าทั้ง 2 ข้าง รวมทั้งมีหนังสือรับรองและลายเซ็นเพื่อยืนยันว่าเป็นของแท้