กระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละออง บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน 2

กระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละออง ตามนโยบาย “One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 คมนาคมรวมใจ ช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพดี ของประชาชน” บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน 2

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมร่วมตรวจติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละอองตามนโยบาย “One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 คมนาคมรวมใจ ช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพดี ของประชาชน” บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน 2 โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และเจ้าหน้าที่ประจำด่านฯ ให้การต้อนรับ

โดย กทพ. ได้ทดลองติดตั้งเครื่องปล่อยฝอยละอองน้ำ (Low Pressure Water) จำนวน 75 หัว บริเวณทางเดินของพนักงาน ตู้เก็บค่าผ่านทาง และหลังคาคลุมตู้เก็บค่าผ่านทาง (Canopy) ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562 ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 เข้าไปในตู้ฯ และกรณีผู้ใช้ทางลดกระจกรถชำระค่าผ่านทาง โดยเปิดเครื่องปล่อยฯ เวลา 09.00 – 15.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณรถหนาแน่น ซึ่งจากการตรวจวัดปริมาณค่าฝุ่นละอองฯ ตรงจุดที่มีการติดตั้งเครื่องปล่อยฯ วัดได้ประมาณ 30 – 37 ไมครอน ลดลงจากค่าเดิมก่อนการติดตั้งซึ่งสูงกว่า 50 ไมครอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยของสภาพอากาศและกระแสลมขณะตรวจวัด

นอกจากนี้ กทพ. มีแผนจะขยายผลไปยังด่านฯ พระรามที่ 4 (1) โดยจะติดตั้งเครื่องปล่อยฯ เป็นแบบ High Pressure Water ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า เนื่องจากมีละอองน้ำขนาดเล็กที่สามารถจับฝุ่นได้ดี ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดการดำเนินการที่ด่านบางขุนเทียน 2 (ทางออก 3 ไปสมุทรสาคร) ซึ่งมีปริมาณจราจรหนาแน่นสุดให้แล้วเสร็จภายใน 3 – 5 วัน พร้อมทั้งให้ติดตั้งเพิ่มเติม ที่ด่านฯ พระรามที่ 4 (1) และด่านฯ บางแก้วต่อไป