Noco XGB12

จากการที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หูฟังไร้สาย เป็นสิ่งของใช้งานปกติในชีวิตประจำวันที่ขาดไม่ได้ ทำให้แหล่งพลังงานอย่างเพาเวอร์แบ๊งค์ที่พกพาได้สะดวกสำหรับช่วยให้อุปกรณ์เหล่านี้ใช้งานได้นานขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญไปด้วย โดยสำหรับผู้ที่ชื่นชอบชีวิตกลางแจ้ง Noco XGB12 อาจเป็นทางออกที่ตอบโจทย์ในเรื่องแหล่งพลังงานสำรอง

Noco in the Wild

จุดเด่นของ Noco XGB12 อยู่ที่ตัวเพาเวอร์แบงค์ซึ่งมีภายนอกรวมไปถึงส่วนปิดช่องต่อต่างๆ เป็นยางหนา จึงทำให้ทนน้ำและการกระแทกรวมไปถึงป้องกันฝุ่นเข้าสู่ภายในสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง นอกสถานที่ หรือเมื่อเดินทางผจญภัยในสถานที่ต่างๆ

ระดับการป้องกันน้ำของ XGB12 อยู่ที่ IP65 ซึ่งหมายความว่าจะสามารถป้องกันน้ำที่กระเซ็นใส่จากสายยางในระยะใกล้ได้  โดยสามารถป้องน้ำได้ในปริมาณ 12.5 ลิตร/นาที จึงทำให้สามารถทนต่อน้ำฝนที่ตกไม่หนักมากได้ รวมทั้งทนแรงกด 30 kPA จากระยะ 3 เมตร

นอกจากการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ ได้มากขึ้นแล้ว Noco XGB12 ยังมีความจุพลังงานสูง 12,000 mAh สำหรับการยืดอายุการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยที่มีไฟ LED บนตัวเพาเวอร์แบ๊งค์เพื่อบอกระดับพลังงาน รวมทั้งยังมีแสง Glow Light สำหรับให้ความสว่างในที่มืดได้

หากคิดภาพไม่ออกว่าสามารถใช้งานได้นานขึ้นแค่ไหน กับ iPad Mini 4 สามารถใช้ได้นานขึ้น 1.9 เท่า iPhone 8 นานขึ้น 3.6 เท่า Samsung Galaxy S8 นานขึ้น 3.2 เท่า GoPro Hero 5 นานขึ้น 7.9 เท่า หูฟัง Beat Studio นานขึ้น 17 เท่า

Noco on the Beach

แม้มีทั้งความจุที่สูงซึ่งมาพร้อมประสิทธิภาพด้านความทนทาน แต่ Noco XGB12 ยังพกพาได้สะดวกด้วยขนาดความกว้างและยาวแทบไม่ต่างกับ iPhone 8 แต่มีความหนากว่าด้วยขนาด 1.2 นิ้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *