CSR/Corporate

นิสสัน ส่งมอบ นิสสัน เออร์แวน 45 คัน ให้กรมการขนส่งทหารบก

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ส่งมอบรถยนต์ นิสสัน เออร์แวน จำนวน 45 คัน ให้แก่กรมการขนส่งทหารบกที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการนำไปใช้สำหรับกิจการภายในของกรมฯ

นำโดย นายรัฐการ จูตะเสน รองประธานสายงานขาย และ นายทนงศักดิ์ พงษ์ธัญญวิชัย ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายลูกค้ารายใหญ่ พร้อมด้วยนายชาตรี ชุดบุญธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด เป็นตัวแทนส่งมอบรถยนต์ นิสสัน เออร์แวน จำนวน 45 คัน ให้แก่กรมการขนส่งทหารบกที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการนำไปใช้สำหรับกิจการภายในของกรมฯ โดยมี พ.อ. ทรงกลด ประทุมวัลย์ ผู้บัญชาการกรมฯ ประธานกรรมการตรวจรับรถ และคณะเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ นิสสัน เออร์แวน เป็นรถตู้อเนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทั้งหน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยความโดดเด่นในด้านสมรรถนะ และรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูทันสมัย รวมถึงพื้นที่ใช้สอยภายในขนาดใหญ่ที่กว้างขวางสะดวกสบายตอบทุกวัตถุประสงค์ของการใช้งาน