Multi-collision Airbag ถุงลมนิรภัยปกป้องเมื่อเกิดการชนซ้ำ

Hyundai Motor Group ได้ประกาศถึงการพัฒนาและการใช้จริงในอนาคตของระบบ Multi-collision Airbag ซึ่งสามารถพองตัวครั้งที่สองเพื่อปกป้องผู้โดยสารจากการชนซ้ำหรือการกระแทกครั้งที่สองได้

เนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์มีโอกาสที่จะเกิดการชนซ้ำหรือการกระแทกซ้ำอีกครั้งเข้ากับต้นไม้ เสาไฟฟ้า หรือแม้แต่รถยนต์หลังการกระแทกครั้งแรก ซึ่งถุงลมนิรภัยในปัจจุบันจะไม่สามารถพองตัวครั้งที่สองเพื่อปกป้องอีกครั้งได้ ระบบถุงลมนิรภัย Multi-collision Airbag จึงถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับการปกป้องครั้งที่สอง

Multi-collision Airbag

ทาง Hyundai Motor Group ระบุว่าการทำงานของถุงลมนิรภัยระบบใหม่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจจับตำแหน่งผู้โดยสารหลังเกิดการชนที่รุนแรงซึ่งทำให้ผู้อยู่ในห้องโดยสารอยู่ในตำแหน่งที่ผิดปกติซึ่งระบบความปลอดภัยที่มีอยู่อาจไม่ได้ผล โดยถุงลมนิรภัยจะมีการทำงานเพื่อพองตัวที่เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร ซึ่งทาง Hyundai จะมีการตั้งค่าระดับความรุนแรงในการชนที่ถุงลมนิรภัยจะพองตัวครั้งที่สอง

นอกจากนี้ทาง Hyundai Motor Group จะทำการวิเคราะห์ลักษณะการชนซ้ำในหลายๆ ทิศทางด้านข้างเพื่อให้ถุงลมนิรภัยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำเมื่อเกิดการชนครั้งที่สอง พร้อมกับระบุว่าจะนำระบบ Multi-collision Airbag มาใช้ทั้งในรถยนต์ของ Hyundai และ Kia ในอนาคตเมื่อการพัฒนาเสร็จสิ้นในอนาคต

Hyundai develop multi-collision airbag system

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES