จอดรถและขี่รถบนทางเท้ามีความผิด เทศกิจและคนทั่วไปสามารถจับได้

รู้หรือไม่ว่านอกจากตำรวจที่คอยตรวจสอบในเรื่องการทำผิดกฎหมายเรื่องการขี่บนทางเท้าและจอดรถบนทางเท้าแล้ว ยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่สามารถจับได้เช่นกันนั่นก็คือ “เจ้าหน้าที่เทศกิจ”

ซึ่งได้ถือกฎหมายพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มีหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณทางเท้า ซึ่งถ้าพบเห็นผู้กระทำความผิดในเรื่องขี่บนทางเท้าและจอดรถบนทางเท้า สามารถตรวจสอบและจับได้ในทันทีตามมาตรา 17 ของกฎหมายฉบับนี้ โดยผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

นอกจากนี้ประชาชนยังได้รับสิทธิในการช่วยตรวจสอบอีกด้วย เพียงแค่นำหลักฐานการทำความผิดของรถที่ฝ่าฝืนกฎหมายบนทางเท้า ส่งเรื่องเข้าแจ้งที่เทศกิจผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับ และได้สูงสุดไม่เกิน 2,500 บาท ตามมาตรตรากฎหมาย 48 วรรคสาม ของกฎหมายพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งระบุว่า “ให้ประชาชนผู้พบเห็นแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งครึ่งหนึ่ง และพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจร หรือตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร ผู้จับกุมอีกครึ่งหนึ่ง”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *