4-Wheel Car Techno

i-Activsense เทคโนโลยีความปลอดภัยในรถมาสด้า

รถยนต์ถือเป็นยานพาหนะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน สิ่งที่ผู้ใช้รถกำลังมองหานอกเหนือจากสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยม และรูปลักษณ์ที่สวยงามแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าสิ่งอื่นใด นั่นคือ ระบบความปลอดภัยใส่มากับรถยนต์ในแต่ละคัน ซึ่งรถยนต์ที่มีระบบความปลอดภัยที่ดีนั้นจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ขับขี่ ช่วยลดการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือช่วยลดความรุนแรงผ่อนหนักให้เป็นเบาได้

มาสด้าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่างจริงจัง เพื่อปกป้องผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมถึงคนเดินถนน จึงได้วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยเชิงป้องกัน สำหรับยนตรกรรมสกายแอคทีฟเจเนอเรชั่นใหม่ทุกรุ่น โดยเพิ่มสัญชาตญาณป้องกันตนเองให้แก่รถ ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเรียกระบบนี้ว่า i-Activsense (ไอ-แอคทีฟเซ้นส์) ระบบที่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าและส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวัง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุรอบทิศทาง ซึ่งจะมีกระบวนการทำงานอย่างไร

สิ่งเหล่านี้คือเทคโนโลยีความปลอดภัยเชิงป้องกันของมาสด้าที่เรียกว่า i-Activsense ที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารว่าจะได้รับความปลอดภัยตลอดการเดินทาง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เกิดจากองค์ความรู้ที่สั่งสมมานานหลายปีและผสมผสานกับเทคโนโลยีขั้นสูงอันหลากหลาย เพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุดลงไปในรถยนต์มาสด้า เพื่อตอบสนองการใช้งานและให้ความปลอดภัยสูงสุด