ประกันภัยภาคสมัครใจ (ประกันซื้อเอง) เกราะป้องกันที่ไม่ควรมองข้าม

เมื่อคราวที่แล้วเราได้นำเสนอเรื่องประกันภัยภาคบังคับ ซึ่งเป็นตามนโยบายภาครัฐฯ ที่ป้องกันดูแลและควบคุมผู้ประสบภัยจากรถ

ถ้ามองตามจริงไม่เอนเอียงนับว่ามีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมหรือค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิต แต่ยังมีประกันภัยอีกรูปแบบที่จำเป็นเช่นกัน นั่นก็คือ ประกันภัยภาคสมัครใจหรือกรมธรรม์ภาคสมัครใจ ที่เหล่าไบค์เกอร์ไม่ควรละเลยและมองข้าม…

ประกันภัยภาคสมัครใจคืออะไร?

ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสมัครใจ นั่นก็คือการประกันภัยที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของเจ้าของรถ ซึ่งไม่เกี่ยวกับข้องบังคับของภาครัฐแต่อย่างใด แล้วทำไมคนใช้รถมอเตอร์ไซค์ถึงควรมี?… อย่าลืมว่ารถมอเตอร์ไซค์มีความเสี่ยงสูงกว่ารถยนต์มากนัก มีคนเคยนิยามการขี่รถมอเตอร์ไซค์ว่า “เนื้อหุ้มเหล็ก” จากประสบการณ์ที่ผ่านมามันคือเรื่องจริง จริงแบบเถียงไม่ได้ด้วย นอกจากความระมัดระวังในการขี่มอเตอร์ไซค์บนท้องถนนแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่เสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุอีกมากมาย ดังนั้นเพื่อการป้องกันต่อชีวิตและทรัพย์สิน ประกันภัยภาคสมัครใจมีความจำเป็นไม่แพ้กับประกันภัยภาคบังคับแม้แต่น้อย

ประกันภัยภาคสมัครใจมีอะไรบ้าง

ก่อนอื่นเลยต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทย มีการแบ่งออกเป็น 2 ชนิดอย่างชัดเจนคือ รถมอเตอร์ไซค์เกิน 110 ซีซี และ ไม่เกิน 110 ซีซี

ประกันภัยภาคสมัครใจรถมอเตอร์ไซค์เกิน 110 ซีซี (รวมถึงบิ๊กไบค์) มีดังนี้

กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 1
 1. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 2. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 3. ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 4. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 2
 1. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 2. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 3. ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 3
 1. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 2. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 4
 1. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง
กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 5 (2+)
 1. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 2. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 3. ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 4. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
  ***เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น***
กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 5 (3+)
 1. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 2. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 3. ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
  ***เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น***
ทำประกันภัยประเภท 1 ทำไมต้องจ่ายค่าส่วนต่าง?

เป็นข้อถกเถียงกันมาตลอดว่า “ทำไมทำประกันประเภท 1 เวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องจ่ายส่วนต่างที่เรียกว่า Excess (แอกเซส)” ทั้งที่การทำประกันประเภทนี้น่าจะครอบคลุมทุกอย่างที่เกิดอุบัติเหตุ นั่นเป็นเพราะผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณีและเป็นฝ่ายผิด ทำให้ต้องจ่ายส่วนต่างตามข้อตกลงที่ทำร่วมกับบริษัทประกันไว้ หากเป็นฝ่ายถูก ก็ไม่ต้องเสียค่ารับผิดส่วนแรก

ค่าเสียหายส่วนแรกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1 ค่าเสียหายส่วนแรกที่เป็นเงื่อนไขถูกกำหนดไว้ตายตัวสำหรับผู้เอาประกันภัยทุกราย เป็นค่าเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ หรือชนแต่หาคู่กรณีไม่ได้ เจ้าของรถจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก

2 ค่าเสียหายส่วนแรกที่กำหนดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยเองหรือบริษัทประกันภัยโดยมีผลกับผู้เอาประกันภัยเฉพาะราย คือ ความเสียหายส่วนแรกโดยสมัครใจ โดยเป็นการตกลงกันระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกัน โดยบริษัทจะยินยอมลดเบี้ยประกันลงเท่ากับค่าเสียหายส่วนแรกที่เราสมัครใจจ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในแต่ละครั้ง โดยการตกลงกับบริษัทประกันภัยว่า หากเกิดอุบัติเหตุเป็นฝ่ายผิด หรือไม่มีคู่กรณีแต่ละครั้ง ผู้เอาประกันจะยินยอมจ่ายค่าเสียหายในส่วนแรกตามจำนวนที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้เอาประกันเองก็จะได้สิทธิจ่ายเบี้ยประกันลดลงตามจำนวนที่กำหนดไว้เช่นกัน

ความคุ้มครองพื้นฐานตามกรมธรรม์ประกันภัยสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
 1.    ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอกหมายถึง ความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอก และความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย ทั้งนี้ จํานวนเงินจํากัดความรับผิดนี้ถือเป็นส่วนเกินจากความคุ้มครอง
 2.  ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกหมายถึง ความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพยสินของบุคคลภายนอก

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เอเชียประกันภัย

 

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES