Hyundai Santa Fe ครั้งแรกของโลกกับระบบสแกนลายนิ้วมือในรถยนต์

ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากเกาหลีใต้ได้ออกมาประกาศว่ารถเอสยูวี Hyundai Santa Fe รุ่นสำหรับจำหน่ายปี 2019 จะมาพร้อมกับเทคโนโลยี Fingerprint หรือระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อการปลดล็อกและสตาร์ตรถ ซึ่งจะทำให้เป็นรถยนต์รุ่นแรกของโลกที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้

Hyundai Santa Fe จะมีการปิดตั้งระบบสแกนลายนิ้วมือไว้ที่ที่เปิดประตูซึ่งผู้ขับจะต้องวางนิ้วบนเซ็นเซอร์เพื่อปลดล็อกรถ ซึ่งระบบจะตรวจสอบจากลายนิ้วมือที่เข้ารหัสไว้และมีการส่งข้อมูลไปยังส่วนควบคุมสแกนลายนิ้วมือภายในรถ ซึ่งผู้ใช้จะสามารถสตาร์ตรถได้โดยการแตะปุ่มสตาร์ตที่มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้วย

Fingerprint in Hyundai Santa Fe

ทาง Hyundai ยังระบบุว่าด้วยเทคโนโลยีนี้ยังสามารถปรับลักษณะการขับควบคุมตามการปรับตั้งของผู้ขับที่มักใช้บ่อยจากข้อมูลลายนิ้วมือของผู้ขับได้ เช่นรถจะมีการปรับตำแหน่งเบาะ การทำงานเชื่อมต่อ มุมของกระจกมองข้างตามผู้ขับ ในด้านความปลอดภัยทาง Hyundai ยืนยันว่าเทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือมาพร้อมความสามารถในการจดจำและตรวจจับด้วยความแตกต่างของระบบอีเล็กทริกในระดับต่างๆ กับแต่ละส่วนของลายนิ้วมือจึงสามารถป้องกันการปลอมแปลงลายนิ้วมือได้ และมีโอกาสผิดพลาดในการอ่านลายนิ้วมือของผู้อื่นว่าเป็นเจ้าของรถเพียง 1 ใน 50,000 ทำให้มีความปลอดภัยกว่าการใช้กุณแจหรือสมาร์ทคีย์ 5 เท่า

Hyundai Santa Fe จะเริ่มติดตั้งเทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือตั้งแต่ควอเตอร์แรกของปี 2019 แต่จะเริ่มต้นเฉพาะในบางตลาดที่ถูกเลือกเท่านั้นก่อนที่ขยายไปสู่ตลาดภูมิภาคอื่นของโลกต่อไป

Santa Fe with Fingerprint

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *