ความล้าของตา จากคอมพิวเตอร์แก้ไขได้

สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานออฟฟิศก็คือคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลที่ตามมาจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานก็คือ ความล้าของตา แต่อย่างไรก็ตามด้วยท่าทางในขณะใช้คอมพิวเตอร์ การปรับความสว่างของหน้าจอ และการพักสายตาจะช่วยลดสิ่งที่เกิดขึ้นกับดวงตาได้

ต่อไปนี้คือคำแนะนำซึ่งจะช่วยลด ความล้าของตา ขณะใช้คอมพิวเตอร์

ความล้าของตา เมื่อใช้คอมพิวเตอร์

-นั่งห่างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ประมาณ 25 นิ้วหรือประมาณ 1 ช่วงแขน และวางตำแหน่งของหน้าจอหรือปรับระดับของเก้าอี้ให้มีลักษณะการมองลงมาที่หน้าจอเล็กน้อย

-ถ้าจอคอมพิวเตอร์มีลักษณะสะท้อนแสง ควรลดแสงสะท้อนของหน้าจอคอมพิวเตอร์ลงด้วยการใช้แผ่นกรองแสงหากจำเป็น

– ในขณะใช้คอมพิวเตอร์ควรพักสายตาเป็นเป็นประจำโดยใช้สูตร 20-20-20 คือพักสายตาทุก 20 นาทีโดยมองสิ่งที่อยู่ห่างออกไปอย่างน้อย 20 ฟุตเป็นเวลา 20 วินาทีเป็นอย่างน้อย

Eye Fatique when use Computer

-หากรู้สึกว่าตาแห้งควรใช้น้ำตาเทียมเพื่อทำให้ตามีความสดชื่นขึ้น

-ถ้าจอคอมพิวเตอร์มีความสว่างกว่าแสงรอบๆ จะทำให้ตาทำงานหนักขึ้นเมื่อดูหน้าจอ ดังนั้นจึงควรปรับสภาพแสงในห้องและเพิ่มคอนทราสต์ของหน้าจอเพื่อ ลดความล้าของตา

-หากใส่คอนแท็กเลนส์ ควรให้ตาได้พักโดยการเปลี่ยนมาใส่แว่นสายตาแทนบ้าง

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES