กู๊ดเยียร์จับมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมพัฒนาช่างเทคนิค ประจำกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 (สมุทรปราการ) จัดการอบรมหลักสูตร “ช่างตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ” ในโครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 เพื่อให้ตัวแทนพนักงานช่างจากศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ จากทั่วประเทศได้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานด้านเทคนิค

โครงการนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการให้บริการด้านยางรถยนต์และยานยนต์ของพนักงานช่างจากศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานช่างในศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ให้มีทักษะฝีมือแรงงานที่สูงขึ้นและได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยผู้ร่วมอบรมจะต้องมีประสบการณ์เรื่องยางรถยนต์ ช่วงล่าง การตั้งศูนย์ล้อและถ่วงล้อ อย่างน้อย 2 ปี

โครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคของกู๊ดเยียร์แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้ ผู้อบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง นับเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้อบรมและเสริมสร้างความรู้การบริการด้านยางรถยนต์และยานยนต์ให้กับศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ เสริมสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อกู๊ดเยียร์ มั่นใจได้ว่าช่างเทคนิคสามารถให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์และให้คำแนะนำที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกรายได้ รวมทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือของอุตสาหกรรมโดยรวมด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *