ประกาศความสำเร็จ GFC

ผศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ  และพ.ญ. ปรวรรณ ตั้งธรรม พร้อมคณะแพทย์และ ผู้บริหาร GFC จัดงาน “GFC celebrates new Mom & Dad” แถลงข่าวความสำเร็จของทีมแพทย์ และ ทีมนักวิทยาศาสตร์จีเอฟซีที่ช่วยให้คู่แต่งงานที่ประสบปัญหามีบุตรยาก ได้มีบุตรสมความปรารถนา

พร้อมแถลงอัตราความสำเร็จตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ตั้งครรภ์สำเร็จสูงถึง 60 เปอร์เซ็นต์ โดยมีคุณเจมส์ เรืองศักดิ์- คุณครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์  ที่ประสบความสำเร็จในการมีบุตร ด้วยฝีมือของทีมแพทย์ จีเอฟซี ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากแบบครบวงจร ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ และทางจีเอฟซีได้จัดกิจกรรมฉลองวันแม่ ด้วยการมอบส่วนลดค่าแช่แข็งตัวอ่อนมูลค่า 20,000 บาท เป็นของขวัญให้แก่ผู้เข้ารับบริการใน Package ICSI, ICSI Delight ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/GFC.Bangkok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *