ฟอร์ดมอบทุนต่อยอดธุรกิจเกษตรกรสาวคนแกร่ง ผู้ชนะโครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่”

ฟอร์ด ประเทศไทย ตอกย้ำพันธกิจในการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงกลุ่มเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ที่เป็นแรงผลักดันทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศผ่านโครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่” ด้วยการมอบเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาทให้แก่ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขันเพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจด้านการเกษตร

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business)” ได้แก่ นางปนิดา มูลนานัด เกษตรกรหญิงผู้ทำธุรกิจแปรรูปกล้วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร จากจังหวัดเพชรบุรี จะได้รับรางวัลเป็นทุนต่อยอดธุรกิจมูลค่า 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขับรถกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน

นางปนิดา มูลนานัด ทำหน้าที่ประธานวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สามารถเอาชนะใจคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการเกษตร สมาคมสื่อมวลชนเกษตร และผู้แทนจากฟอร์ด ประเทศไทย ด้วยแผนงานการพัฒนาธุรกิจทางการเกษตรในการแปรรูปกล้วยหอมทองตั้งแต่รากจรดใบ ต่อยอดไปถึงธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ถ่ายทอดความรู้ด้านการทำการเกษตรให้แก่ชุมชนและผู้อื่น ด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรอย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ช่วยสร้างงานให้กับคน เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และสร้างการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน พร้อมนำเสนอการใช้งานรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น จนได้รางวัลชนะเลิศไปครอง โดยนอกจากเงินทุนสำหรับต่อยอดพัฒนาธุรกิจมูลค่า 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขับ ฟอร์ด เรนเจอร์ นาน 3 เดือนแล้ว ผู้ชนะยังมีโอกาสประชาสัมพันธ์ธุรกิจการเกษตรของตนผ่านกิจกรรมกับสื่อมวลชนและช่องทางออนไลน์ของฟอร์ดในอนาคตอีกด้วย

สำหรับรางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัลเป็นของ นางสาวยอดหญิง พรชัยสิทธิ์ เจ้าของธุรกิจมะพร้าวน้ำหอม โคโค่ คาวบอย จากจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางสาวปนัดดา กังวล เจ้าของไร่อ้อยและสัปปะรด จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับทุนสนับสนุนรางวัลละ 30,000 บาท นอกจากนี้ ฟอร์ดยังมอบรางวัลชมเชยให้แก่ผู้เข้ารอบสุดท้ายรายอื่นๆ เป็นเงินทุนสนับสนุนมูลค่า 5,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 8 รางวัล

และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหญิงมีความรู้ความสามารถในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ฟอร์ดยังได้จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปอบรมพัฒนาธุรกิจทางการเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ในหัวข้อ “รู้จักชาวเน็ตไทย” และ “ทำการตลาดดิจิทัลอย่างไรให้ปัง กับ Google” สนับสนุนข้อมูลโดยกูเกิล ประเทศไทย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้และเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้แก่เกษตรกรหญิงผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทุกคน

“ฟอร์ดขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้ชนะโครงการ ‘ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่’ โครงการนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากลุ่มเกษตรกรหญิงไทยในยุค 4.0 นั้นมีศักยภาพในการยกระดับธุรกิจของตนเองให้ทันสมัย มีความกล้าทำสิ่งใหม่ๆ พร้อมปรับตัวรับความท้าทาย และมีความพยายามที่จะสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จในแบบของตนเอง อีกทั้งยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตรงกับแนวคิด ‘Live The Ranger Life’ หรือการใช้ชีวิตแบบฟอร์ด เรนเจอร์ ซึ่งเป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์การใช้งานที่สมบุกสมบันในทุกงานเกษตร และเป็นยานพาหนะที่พร้อมพาเกษตรกรหญิงไทยพัฒนาสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ” นายวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว

โครงการฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business) เป็นโครงการที่ฟอร์ดร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนเกษตรกรหญิงอายุไม่เกิน 45 ปี ที่เป็น Young Smart Farmer หรือสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วประเทศ หรือเกษตรกรทั่วไป ที่ขึ้นทะบียนเกษตรกรด้วยตนเอง หรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบอกเล่าเรื่องราวการทำการเกษตรของตนเอง พร้อมแนวคิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ โดยมีรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น

 

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES