Fiat 500 F Series ถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ

นอกจาก Mini และ Volkswagen Beetle แล้วอีกรถเล็กรุ่นดังในอดีตจากยุโรปซึ่งมีผู้นิยมสะสมไม่น้อยในปัจจุบันคือ Fiat 500 แม้ว่าความแพร่หลายในภูมิภาคต่างๆ ของโลกของรถเล็กจากอิตาลีรุ่นนี้จะสู้รถเล็กจากอังกฤษและเยอรมนีไม่ได้ก็ตาม และ Fiat 500 F Series ซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมที่สุดของ 500 จะถูกนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่นิวยอร์ค

ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ถึง 27 พฤษภาคมปีหน้า Fiat 500 F Series จะถูกนำเป็นจัดแสดงที่ Museum of Modern Art ในนิวยอร์คโดยเป็นไฮไลต์ของนิทรรศการ The Value of Good Design ซึ่งเป็นการจัดแสดงการออกแบบทางอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่น โดยแนวความคิดของ Good Design ที่จัดแสดงคือเป็นเครื่องมือในการสร้างสีงคมและเศรษฐกิจรวมทั้งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในช่วงเวลาหลังสมครามโลกครั้งที่สอง

Fiat 500

500 F Series ของ Fiat ถูกผลิตระหว่างปี 1965 ถึง 1972 ซึ่งตัวรถมีความโดดเด่นในเรื่องรูปทรงซึ่งมาพร้อมทั้งประโยชน์ในการใช้สอย และเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในเศรษฐกิจซึ่งแสดงให้เห็นว่าการออกแบบสามารถเข้าถึงได้ในทุกด้าน โดยตั้งแต่ปี 1957 ถึง 1975 Fiat ได้ผลิต 500 รวมทุกรุ่นกว่า 4 ล้านคัน

Back View of Fiat 500 F Series

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES