6 บริษัทประกันยักษ์ใหญ่จับมือสตาร์ทอัพ “แฟร์ดี” เปิดตัวกรมธรรม์ขับขี่ปลอดภัย พร้อมคืนเงินให้ หากไม่เคลม

บริษัท แฟร์ดี อินชัวเทค จำกัด จับมือกับบริษัทประกันยักษ์ใหญ่ 6 บริษัทเพื่อออกกรมธรรม์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย คืนเบี้ยให้ลูกค้าสูงสุดถึง 30% หากลูกค้าไม่มีเคลมในปีนั้น

นายธนศักดิ์ ฮุ่นตระกูล ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้จัดการประเทศไทย เปิดเผยว่า “ประกันภัยรถยนต์แฟร์ดี” เริ่มต้นมาจากการศึกษาอัตราอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศไทยที่สูงเป็นอันดับสองของโลก ทำให้ความถี่ของการเคลมสูงถึงร้อยละ 65 ของกรมธรรม์ทั้งหมดและเบี้ยประกันชั้น 1 ในเมืองไทยมีราคาเฉลี่ย 15,000 บาท ซึ่งสูงกว่าประเทศใกล้เคียงอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับราคารถยนต์ในประเทศนั้นๆ

“ประกันภัยรถยนต์แฟร์ดี” จึงมีแนวคิดทำเว็บไซต์ www.fairdee.co.th เพื่อพัฒนาประกันภัยรูปแบบใหม่ที่คืนเงินให้ลูกค้าหากลูกค้าไม่เคลม นอกจากนี้แฟร์ดีพบว่าเพื่อนและคนในครอบครัวเข้าใจพฤติกรรมการขับรถยนต์ของกันและกันมากที่สุด ดังนั้น กรมธรรม์นี้จึงมีรูปแบบ Peer Community (เพียร์คอมมูนิตี้) หรือการรวมกลุ่มกันเพื่อรับเงินคืน โดยบริษัทประกันจะคืนเงินให้ลูกค้าทันที 15% เมื่อลูกค้าไม่เคลม นอกจากนี้บริษัทจะให้เงินคืนลูกค้าเพิ่มอีก 15% หากลูกค้าจับกลุ่มกับเพื่อนบนเว็บไซต์แฟร์ดีอย่างน้อย 4 คน และเพื่อนทุกคนในกลุ่มไม่มีเคลม

โดยบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วม 6 แห่งได้แก่ กรุงเทพประกันภัย, ทิพยประกันภัย, เอ็มเอสไอจีประกันภัย, ประกันภัยไทยวิวัฒน์, ธนชาตประกันภัย และ โตเกียวมารีนประกันภัย รวมถึงโบรกเกอร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทย ที่จะร่วมขายกรมธรรม์นี้ 1 แห่งคือ แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

 • ทำไมบริษัทประกันถึงคืนเงินได้

ทุกวันนี้บริษัทประกันในประเทศไทยใช้เงินกว่า 65% ของเบี้ยประกันรถยนต์ทั้งหมดในการจ่ายค่าเคลม หากลูกค้าและกลุ่มของลูกค้าไม่มีเคลมเลย บริษัทประกันจะประหยัดเงินดังกล่าวและสามารถคืนเงินส่วนหนึ่งให้กับลูกค้าได้ แฟร์ดีจึงเป็นกรมธรรม์ที่เป็นธรรมกับทั้งลูกค้าและบริษัทประกัน

www.FairDee.co.th เป็นแพลตฟอร์มประกันภัยรถยนต์ รูปแบบใหม่ในไทยที่เจาะจงกลุ่มลูกค้าที่ขับรถปลอดภัย ภายใต้ concept “ขับรถดี มีเงินคืน” โดยลูกค้าจะได้กรมธรรม์ประกันภัยชั้น 1 ที่ใช้เทคโนโลยีแบบเพียร์คอมมูนิตี้ ซึ่งบริษัทประกันจะคืนเงินให้สูงสุดถึง 30% แก่ลูกค้าที่ไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในปีนั้นๆ

ลูกค้าสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทพันธมิตรใดก็ได้ ซึ่งทุกคนในกลุ่มไม่จำเป็นต้องซื้อกรมธรรม์กับบริษัทประกันเดียวกัน ภายในสิ้นปี หากไม่มีเคลม ลูกค้าจะได้รับเงินคืนทันที 15% จากเบี้ยประกันสุทธิ และจะได้คืนอีก 15% หากทุกคนในกลุ่มที่ลูกค้าจับขึ้นบน www.fairdee.co.th ไม่มีประวัติการเคลม นั่นหมายความว่า ลูกค้าจะได้รับเงินคืนสูงสุดรายละ 30% เพิ่มจากส่วนลดประวัติดีที่ลูกค้าได้ในปีต่ออายุอยู่แล้ว

 • การรับเงินคืน

 • เงินคืนส่วนบุคคล

 • จำนวนเงินคืนส่วนบุคคล

15% ของเบี้ยสุทธิของประกันรถยนต์ชั้นที่ 1 ที่คุณจ่าย (ไม่รวม ภาษีและอากร) หากคุณไม่เคลมตลอดทั้งปี

 • คำนวณเงินคืนส่วนบุคคล

ตัวอย่าง       หากคุณจ่ายค่าประกันรวม 16,095 บาท

รายละเอียด 1050 บาท (ค่า ภาษี) และ 45 บาท (ค่าธรรมเนียม)

เท่ากับคุณจ่ายค่าประกันรถยนต์สุทธิ 15000 บาท

คุณจะได้รับเงินคืนจาก ค่าประกันรถยนต์ 15000* 15 % = 2,250 บาท

 • เมื่อไหร่คุณจะได้รับเงินคืนส่วนบุคคล

ภายใน 45 วัน หลังจากครบอายุกรมธรรม์ของคุณ โดยบริษัทประกันจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกัน

 • เงินคืนกลุ่ม

 • จำนวนของเงินคืนกลุ่ม

คุณจะได้รับเงิน 15% ของเบี้ยสุทธิของประกันรถยนต์ชั้นที่ 1 ที่คุณจ่าย (ไม่รวม ภาษีและอากร) หากสมาชิกทุกคนของกลุ่มคุณไม่เคลมตลอดทั้งปี (จำนวนเงินคืนเท่ากับเงินคืนส่วนบุคคล)

 • คำนวนเงินคืนกลุ่ม

เหมือนกับการคำนวนเงินคืนส่วนบุคคล

 • เมื่อไหร่ที่คุณจะได้รับเงินคืน

ภายใน 45 วัน หลังจากกรมธรรม์ของสมาชิกทุกคนหมดอายุ โดยบริษัทประกันจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกัน

 • จำนวนสมาชิกของกลุ่ม: ขึ้นต่ำ 4 คน

 

 • ไม่เคลม” พิจารณาจากอะไร

– ไม่มีประวัติการเคลมตลอดอายุสัญญา

– มีประวัติการเคลมแต่คู่กรณีเป็นฝ่ายประมาท

 

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES