กทพ. ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแก้ไขปัญหาจราจรบนทางพิเศษและในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ กทพ. เข้าร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยมี พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจจราจร ผู้แทนจากบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อร่วมกันเสนอแนวทางต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาการจราจร และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบนทางพิเศษ รวมถึง ถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES