ถ้า นอนไม่หลับ ลองทำสิ่งต่อไปนี้

แม้การนอนเป็นการพักผ่อนที่จำเป็น แต่อาการ นอนไม่หลับ หรือใช้เวลานานกว่าที่จะนอนหลับ สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ ในวันถัดไป รวมไปถึงส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมหากนอนไม่หลับต่อเนื่องเป็นเวลานาน

ถ้าต้องเผชิญปัญหา นอนไม่หลับ หรือนอนหลับยาก การทำสิ่งต่อไปนี้ก่อนนอนหรือในระหว่างวันจะสามารถช่วยได้

Sleep– ลดการทำกิจกรรมต่างๆ ลงอย่างน้อย 30 นาทีก่อนที่จะเข้านอน โดยในช่วงเวลาก่อนควรทำสิ่งที่ผ่อนคลาย เช่น อ่านหนังสือ รวมทั้งควรลดความสว่างของแสงไฟในบ้านลงเล็กน้อยลงประมาณ 1 ชม.

– ปิดอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกที่อยู่ใกล้ขณะนอน ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์, โน๊ตบุ๊ก หรือแท็บเล็ต เพราะแสงจากหน้าจอจะสามารถกระตุ้นสมองให้มีความตื่นตัว และทำให้หลับได้ยากขึ้น

-ไม่ควรใช้เวลานานกว่า 20 ในการนอนให้หลับ หลังจากที่นอนไปแล้ว 20 นาทีหากยัง นอนไม่หลับ ควรลุกขึ้นไปที่ส่วนอื่นของบ้านเพื่อทำกิจกรรมที่ผ่อนคลาย เช่น อ่านหนังสือ หรือเดินเล่นรอบๆ บ้าน เพราะการหลับสนิท 5 ชม. ดีกว่าที่นอนหลับๆ ตื่นๆ 8 ชม.

– สร้างกิจวัตรในการนอน โดยฝึกให้ร่างกายรู้เมื่อถึงเวลาที่จะนอน เพราะหลังจากนั้นแม้ทำสิ่งอื่นติดพันจนเลยเวลานอน ร่างกายก็จะคุ้นเคยกับเวลานอน ซึ่งจะทำให้หลับง่ายขึ้น

Bedroom

– พยายามให้อุณณหภูมิในห้องนอนมีความเหมาะสม ซึ่งอยู่ระหว่าง 18-20 องศาเซลเซียส

– ไม่ควรอาบน้ำร้อนก่อนนอน เพราะจะเป็นการทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น ทำให้หลับยากขึ้นด้วย

-ไม่ควรรับประทานอาหารเย็นมากเกินไป เนื่องจากการรับประทานมากเกินไปก่อนเวลานอนจะเป็นการเพิ่มความตื่นตัว และทำให้ตื่นนอนบ่อยๆ ตอนกลางคืน

– พยายามทำกิจกรรมในระหว่างวัน จากการศึกษาพบว่าร่างกายที่มีการทำสิ่งต่างๆ ระหว่างวันจะทำให้นอนหลับตอนกลางคืนได้ง่ายกว่า โดยการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ร่างกายมีการทำกิจกรรมมากขึ้น

– ตื่นนอนเวลาเดียวกันทุกวัน ถึงแม้ว่าเมื่อคืนจะนอนไม่ค่อยหลับหรือนอนน้อยและรู้สึกยากที่จะตื่นตอนเช้าก็ตาม หรือแม้ว่าจะเป็นวันหยุด เพราะจะเป็นการสร้างความคุ้นเคยของร่างกายและส่งผลให้นอนหลับในเวลากลางคืน

 

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES