[rank_math_breadcrumb]

สินค้าไทยไอเดียสุดล้ำ คว้ารางวัล DEmark 61 รายการ

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เดินหน้า Creative Economy ส่งเสริมและพัฒนานักออกแบบต่อเนื่อง ใช้เวที DEmark 2018 (ดีมาร์ค 2018) กระตุ้นและสร้างแรงผลักดัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถนักสร้างสรรค์ไทยเทียบเท่าระดับสากล

ปีนี้นักออกแบบสินค้าไทยคว้ารางวัลไปถึง 61 รายการ จากผู้สมัคร 494 รายการ พร้อมโกอินเตอร์สู่งาน G-Mark ประเทศญี่ปุ่น

สินค้าไทยไอเดียสุดล้ำ คว้ารางวัล DEmark 61 รายการ

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีปี 2561 Design Excellence Award หรือ DEmark 2018 ถือเป็นรางวัลการันตีความคิดสร้างสรรค์ คุณภาพ และประโยชน์ใช้สอยสำหรับสินค้าดีไซน์ โดยนักออกแบบชาวไทย และถือเป็นหนึ่งโครงการของกระทรวงพาณิชย์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ “Creative Economy” ซึ่งที่ผ่านมาทางกรมฯ มีโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการให้เพิ่มมูลค่าสินค้า ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างเวทีเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพต่อผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการ DEmark 2018 ในปีนี้ มีนักออกแบบและผู้ประกอบการไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 494 รายการ โดยมีสินค้าที่ได้รับรางวัล DEmark 2018 จำนวนทั้งสิ้น 61 รายการ ใน 6 สาขา ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์, ไลฟ์สไตล์, ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย, อุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์ และกราฟิกดีไซน์

ซึ่งผลงานชนะเลิศ Demark ทุกรายการนำไปจัดแสดง พร้อมเปิดตัวสินค้าภายในงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ (STYLE) ระหว่างวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค อีกด้วย นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ประเทศไทย มีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีขีดความสามารถในการพัฒนาสินค้าไทยให้ก้าวสู่การเป็นสินค้าระดับสากล เพราะเป็นที่รู้กันดีว่าบนเวทีการค้าโลก ในขณะนี้ สินค้าที่มีจุดต่างที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ และฟังก์ชั่นการใช้งานย่อมได้เปรียบ สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้มากกว่าสินค้าที่มีลักษณะธรรมดา

สินค้าไทยไอเดียสุดล้ำ คว้ารางวัล DEmark 61 รายการ
พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้จึงเป็นแรงสนับสนุนที่ดีเพื่อให้นักออกแบบไทยได้ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนที่ดีอย่างองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JETRO และ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design Award (G-mark) ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาร่วมพิจารณาตัดสินรางวัล และสนับสนุนสินค้าที่ได้รางวัล DEmark เข้าร่วมการตัดสินรางวัล Good Design Exhibition (G-mark) โดยในปีนี้สินค้าที่ได้รับรางวัล จำนวน 18 ผลงาน เตรียมนำไป จัดแสดงในงาน G-mark ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะยังคงเดินหน้าผลักดันและส่งเสริมนักออกแบบไทย โดยได้ร่วมมือจากภาคเอกชนอย่าง บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และประชาสัมพันธ์สินค้าไทยที่ได้รับรางวัลดีมาร์ค และรางวัลการันตีด้านการออกแบบอื่นๆ อวดสู่สายตาโลก ด้วยการนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้า Siam Discovery และ Icon Siam ในอนาคตต่อไป

สำหรับผู้ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีปี 2561 (DEmark Award 2018) ในปีนี้ มีทั้งสิ้น 61 รายการ ดังนี้ โดยประเภทกราฟิกดีไซน์มีผู้ได้รับรางวัลมากที่สุดถึง 18 รายการ แสดงให้เห็นถึงพลังทางความคิดและฝีมือการออกแบบของคนไทยที่ทัดเทียมต่างประเทศ อาทิ การออกแบบภาพรวมนิทรรศการ การออกแบบไกด์บุ๊ค การออกแบบโลโก้ และคอร์ปอเรท ไอเดนดิตี้ (Corporate Identity) เป็นต้น ประเภทสินค้าไลฟ์สไตล์และบรรจุภัณฑ์สินค้า มีผู้ได้รับรางวัลประเภทละ 10 รายการ ประเภทความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกายมีผู้ได้รับตราสัญลักษณ์ 9 รายการ ประเภทสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 8 รายการ และประเภทสินค้าอุตสาหกรรม 6 รายการตามลำดับ ซึ่งในแต่ละประเภทจะแสดงถึง วัตถุประสงค์การใช้งานและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดสิ่งที่เหมือนกันคือผลิตผลทางความคิดของนักออกแบบไทยที่มีการพัฒนาขีดความสามารถหลายผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ หลายผลิตภัณฑ์ก็ถูกส่งไปตีตลาดต่างประเทศมาแล้ว นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และประเทศไทยที่อุตสาหกรรมการออกแบบเราไม่น้อยหน้าใครในโลก

สินค้าไทยไอเดียสุดล้ำ คว้ารางวัล DEmark 61 รายการ

นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้คัดเลือกสินค้าที่มีการออกแบบดีเข้ารับตราสัญลักษณ์ DEmark แล้วกว่า 749 รายการ และสินค้าที่ได้รับรางวัล G-mark 428 รายการ อีกทั้งในปีนี้ยังให้ความสำคัญต่องานหัตถอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อเชื่อมโยงระหว่างการออกแบบและงานฝีมือท้องถิ่น โดยจะช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าและยกระดับสินค้าไทยให้มีความโดดเด่นในระดับสากล รวมถึงยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดจ้างงานและเป็นที่รู้จักมากขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.demarkaward.net

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES

UPDATE