สินค้าไทยไอเดียสุดล้ำ คว้ารางวัล DEmark 61 รายการ

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เดินหน้า Creative Economy ส่งเสริมและพัฒนานักออกแบบต่อเนื่อง ใช้เวที DEmark 2018 (ดีมาร์ค 2018) กระตุ้นและสร้างแรงผลักดัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถนักสร้างสรรค์ไทยเทียบเท่าระดับสากล

ปีนี้นักออกแบบสินค้าไทยคว้ารางวัลไปถึง 61 รายการ จากผู้สมัคร 494 รายการ พร้อมโกอินเตอร์สู่งาน G-Mark ประเทศญี่ปุ่น

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีปี 2561 Design Excellence Award หรือ DEmark 2018 ถือเป็นรางวัลการันตีความคิดสร้างสรรค์ คุณภาพ และประโยชน์ใช้สอยสำหรับสินค้าดีไซน์ โดยนักออกแบบชาวไทย และถือเป็นหนึ่งโครงการของกระทรวงพาณิชย์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ “Creative Economy” ซึ่งที่ผ่านมาทางกรมฯ มีโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการให้เพิ่มมูลค่าสินค้า ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างเวทีเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพต่อผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการ DEmark 2018 ในปีนี้ มีนักออกแบบและผู้ประกอบการไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 494 รายการ โดยมีสินค้าที่ได้รับรางวัล DEmark 2018 จำนวนทั้งสิ้น 61 รายการ ใน 6 สาขา ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์, ไลฟ์สไตล์, ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย, อุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์ และกราฟิกดีไซน์

ซึ่งผลงานชนะเลิศ Demark ทุกรายการนำไปจัดแสดง พร้อมเปิดตัวสินค้าภายในงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ (STYLE) ระหว่างวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค อีกด้วย นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ประเทศไทย มีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีขีดความสามารถในการพัฒนาสินค้าไทยให้ก้าวสู่การเป็นสินค้าระดับสากล เพราะเป็นที่รู้กันดีว่าบนเวทีการค้าโลก ในขณะนี้ สินค้าที่มีจุดต่างที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ และฟังก์ชั่นการใช้งานย่อมได้เปรียบ สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้มากกว่าสินค้าที่มีลักษณะธรรมดา


พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้จึงเป็นแรงสนับสนุนที่ดีเพื่อให้นักออกแบบไทยได้ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนที่ดีอย่างองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JETRO และ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design Award (G-mark) ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาร่วมพิจารณาตัดสินรางวัล และสนับสนุนสินค้าที่ได้รางวัล DEmark เข้าร่วมการตัดสินรางวัล Good Design Exhibition (G-mark) โดยในปีนี้สินค้าที่ได้รับรางวัล จำนวน 18 ผลงาน เตรียมนำไป จัดแสดงในงาน G-mark ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะยังคงเดินหน้าผลักดันและส่งเสริมนักออกแบบไทย โดยได้ร่วมมือจากภาคเอกชนอย่าง บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และประชาสัมพันธ์สินค้าไทยที่ได้รับรางวัลดีมาร์ค และรางวัลการันตีด้านการออกแบบอื่นๆ อวดสู่สายตาโลก ด้วยการนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้า Siam Discovery และ Icon Siam ในอนาคตต่อไป

สำหรับผู้ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีปี 2561 (DEmark Award 2018) ในปีนี้ มีทั้งสิ้น 61 รายการ ดังนี้ โดยประเภทกราฟิกดีไซน์มีผู้ได้รับรางวัลมากที่สุดถึง 18 รายการ แสดงให้เห็นถึงพลังทางความคิดและฝีมือการออกแบบของคนไทยที่ทัดเทียมต่างประเทศ อาทิ การออกแบบภาพรวมนิทรรศการ การออกแบบไกด์บุ๊ค การออกแบบโลโก้ และคอร์ปอเรท ไอเดนดิตี้ (Corporate Identity) เป็นต้น ประเภทสินค้าไลฟ์สไตล์และบรรจุภัณฑ์สินค้า มีผู้ได้รับรางวัลประเภทละ 10 รายการ ประเภทความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกายมีผู้ได้รับตราสัญลักษณ์ 9 รายการ ประเภทสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 8 รายการ และประเภทสินค้าอุตสาหกรรม 6 รายการตามลำดับ ซึ่งในแต่ละประเภทจะแสดงถึง วัตถุประสงค์การใช้งานและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดสิ่งที่เหมือนกันคือผลิตผลทางความคิดของนักออกแบบไทยที่มีการพัฒนาขีดความสามารถหลายผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ หลายผลิตภัณฑ์ก็ถูกส่งไปตีตลาดต่างประเทศมาแล้ว นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และประเทศไทยที่อุตสาหกรรมการออกแบบเราไม่น้อยหน้าใครในโลก

นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้คัดเลือกสินค้าที่มีการออกแบบดีเข้ารับตราสัญลักษณ์ DEmark แล้วกว่า 749 รายการ และสินค้าที่ได้รับรางวัล G-mark 428 รายการ อีกทั้งในปีนี้ยังให้ความสำคัญต่องานหัตถอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อเชื่อมโยงระหว่างการออกแบบและงานฝีมือท้องถิ่น โดยจะช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าและยกระดับสินค้าไทยให้มีความโดดเด่นในระดับสากล รวมถึงยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดจ้างงานและเป็นที่รู้จักมากขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.demarkaward.net

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES