ไม่ลืมกันนะ ขนส่งฯ สามารถทำใบขับขี่วันเสาร์ – อาทิตย์ ได้แล้ว…

กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับภาคเอกชนจัดโครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมทดสอบขับจริงในวันอาทิตย์ สอบผ่านรับใบอนุญาตขับรถได้เลย ไม่ต้องรอวันธรรมดา

กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและอบรม โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถภายใต้การควบคุมกำกับดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ
ซึ่งในวันเสาร์จะได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 5 ชั่วโมง ด้านกฎหมายจราจร มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุตามหลักสูตรอบรม ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และทดสอบขับรถในสนามทดสอบในวันอาทิตย์

*****อัพเดทความเคลื่อนไหว “โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับในอนุญาตขับรถยนต์” ที่กรมการขนส่งทางบก จับมือ ภาคเอกชน จัดโครงการดีๆ ในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อเสริมความรู้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการแบบอัดแน่น ใครสอบผ่านก็ได้รับใบอนุญาตขับรถ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ!!!
.
*กำหนดการฝึกอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ดังนี้
– รุ่นที่ 9 วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2561
สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2540-2444 ต่อ 542
– รุ่นที่ 10 วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561
สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2636-1505 – 32
– รุ่นที่ 11 วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2561
สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร.0-2537-1655
.
*สถานที่อบรม สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 (กรมการขนส่งทางบก จตุจักร)
.
*รายละเอียด
วันเสาร์ : อบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับรถยนต์ เช่น กฎหมายจราจร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ จากนั้นทดสอบข้อเขียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)
วันอาทิตย์ : ทดสอบภาคปฏิบัติในสนามทดสอบมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

++เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานเดียวกับการสอบในเวลาราชการ++
.

*ค่าธรรมเนียม
ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เว้นแต่ผู้ที่ผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเท่านั้น ที่จะได้รับใบอนุญาตขับรถ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ 205 บาท
.
*หลักฐานการสมัคร (ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป)
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
3.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดวุฒิบัตร)
.
*ยื่นใบสมัครได้สองช่องทาง
-กรมการขนส่งทางบก ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 3 ในวัน-เวลาราชการ สอบถามโทร. 0-2271-8888 ต่อ 4202-3
-ภาคเอกชนที่จัดอบรมในรุ่นนั้นๆ

ทั้งนี้ สถานที่อบรมและทดสอบในแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไป โปรดตรวจสอบกับส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก โทร 0-2271-8888 ต่อ 4202-3

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES