คุณมีอาการ Computer Vision Syndrome หรือไม่

ในปัจจุบันนอกจากเวลาทำงาน แล้วชีวิตปกตินอกเวลางานคนจำนวนมากก็มักหมดเวลาส่วนใหญ่ปกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการที่แสดงถึง Computer Vision Syndrome ได้ โดยอาการของโรคนี้เป็นผลมาจากตาและสมองที่แสดงออกต่อสิ่งที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ รวมทั้งยังอาจมีอาการอื่นและสาเหตุมาจากสิ่งอื่นด้วยเช่นสภาพแวดล้อมหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสำหรับการทำงานด้วย

หากใช้คอมพิวเตอร์แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับตาหรือส่วนอื่นของร่างกายต่อไปนี้อาจเป็นได้ว่ากำลังเกิด Computer Vision Syndrome กับคุณ

Laptop and Computer Vision Syndrome

         อาการล้าของดวงตา

อาการนี้มีสาเหตุได้จากทั้งแวดล้อมและการมอง เพราะเมื่อโฟกัสไปยังสิ่งที่อยู่ระยะใกล้อย่างหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเมื่ออ่านหนังสือ กล้ามเนื้อภายในของตาจะมีการหดตัว ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการล้าของดวงตา และทำให้เกิดอาการอย่างเหนื่อยล้า, ตาแดง, เจ็บตา, มองเห็นภาพเบลอ, ปวดหัว หรือมองเห็นภาพซ้อนได้ วิธีการแก้ไขคือ ควรหยุดพักโดยการมองไปยังสิ่งที่อยู่ระยะไกลอย่างน้อย 1 ครั้งทุกชั่วโมง

         มองเห็นภาพเบลอ

การมองไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดได้อย่างคมชัด รวมถึงไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดขนาดเล็กได้ เป็นผลมาจากการที่ดวงตาไม่สามารถเพ่งโฟกัสที่จุดใดจุดหนึ่งบนคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานได้ รวมถึงยังอาจมาจากการเปลี่ยนจุดโฟกัสอย่างรวดเร็ว เช่นการมองที่คีย์บอร์ดและจอคอมพิวเตอร์ แต่นอกจากนี้แล้วคนที่มีอายุมากการมองเห็นภาพเบลออาจมาจากสายตายาวก็ได้ วิธีแก้ปัญหาคือควรซื้อแว่นสำหรับใส่หน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยให้มองจอคอมพิวเตอร์ได้สบายขึ้น

         ตาแห้ง

เป็นผลมาจากการขาดความชื้นของดวงตา ซึ่งตามปกติแล้วน้ำตาที่เกิดขึ้นเมื่อกระพริบตาจะเป็นการเพิ่มความชื้นให้แก่ดวงตา ดังนั้นจึงอาจกระพริบตาบ่อยขึ้นเพื่อเพิ่มความชื้นแก่ดวงตาหรือใช้น้ำตาเทียม

Desk Top Computer

         ปวดหัว

อาการปวดหัวหลังจากที่จ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานมาจากความสว่างและคอนทราสต์ของหน้าจอที่มีความสว่างจัด นอกจากนี้แสงที่สว่างจัดจากแหล่งแสงอื่นเช่น ไฟเหนือโต๊ะทำงานและหน้าต่างก็อาจ ทำให้เกิดอาการล้าของดวงตาและปวดหัวได้เช่นกัน วิธีแก้ไขคือปรับความสว่างและคอนทราสต์ของจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการดู รวมทั้งหลีกเลี่ยงแสงที่สว่างจัดจากหน้าต่างและหลอดไฟ

         มองเห็นภาพซ้อน

การมองเห็นสิ่งต่างๆ เป็น 2 สิ่งมาจากการจ้องไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ซึ่งแว่นสำหรับใส่หน้าจอคอมพิวเตอร์จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้

         ปวดหลังและคอ

เนื่องจากต้องใช้ตาจ้องจอคอมพิวเตอร์ จึงทำให้หลายคนอาจมีท่าทางการนั่งที่ไม่เหมาะสมในขณะทำงาน โดยการนั่งงอตัวที่อาจทำให้ปวดคอและหลังได้ รวมไปถึงบางคนที่ใช้แว่นสายตาแบบ 2 จุดโฟกัสเพื่อแก้ปัญหาสายตา 2 แบบอาจมีการก้มศีรษะขณะใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่รู้ตัวเพื่อให้ดูหน้าจอได้ชัดเจนขึ้นซึ่งก็สามารถนำมาสู่อาการเจ็บปวดที่ร่างกายได้เช่นเดียวกัน การแก้ปัญหาอาการนี้คือนั่งในท่าทางที่ถูกต้อง เลือกใส่แว่นสายตาที่เหมาะสมขณะใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงจัดวางคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานในท่าทางที่ถูกต้อง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *