หน้าที่ของคลัตช์ (Clutch) คนขี่รถมอเตอร์ไซค์ต้องควรรู้

คลัตช์ คือองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้รถมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นในขณะใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการออกตัวเพื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้า การเปลี่ยนเกียร์ให้มีความนุ่มนวล หรือแม้กระทั่งการส่งผ่านของกำลังของเครื่องยนต์ที่มีความสัมพันธ์ของระบบเกียร์ คลัตช์ก็จะเป็นตัวเชื่อมโยงทั้งหมด

-การตัดต่อกำลังงาน

คลัตช์จะทำหน้าที่ตัดหรือต่อกำลังงานระหว่างเครื่องยนต์กับเกียร์ได้สะดวกในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ ผู้ควบคุมรถสามารถเข้าเกียร์ได้ด้วยการบีบคลัตช์เข้าเกียร์แล้วจึงปล่อยคลัตช์ เพื่อส่งกำลังงานให้รถเคลื่อนที่ไปได้อย่างสะดวกโดยไม่เสียกำลังงานจากเครื่องยนต์มากเกินไป และในขณะเดียวกันการเคลื่อนที่ของรถจะมีการเปลี่ยนอัตราความเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนอัตราความเร็วแต่ละครั้งจะต้องใช้คลัตช์ทำหน้าที่ตัดและต่อการส่งกำลังของรถมอเตอร์ไซค์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของงานที่ผู้ขับรถจะเลือกใช้

-ป้องกันไม่ให้เกิดเสียงดังขณะเข้าเกียร์

ลักษณะการทำงานของคลัตช์ตามปกติคือการตัดกำลัง เมื่อเราทำการบีบคลัตช์ ระบบก็จะเริ่มการตัดกำลัง ซึ่งปลายด้านหนึ่งของก้ามปูคลัตช์จะไปดันให้ลูกปืนคลัตช์กดปลายของนิ้วคลัตช์ให้ถอยออกมา เมื่อคลัตช์ถอยออกแผ่นก็จะลอยตัวออกเป็นอิสระ ทำให้คลัตช์ไม่ได้รับกำลังจากเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นการต่อและตัดการส่งกำลังระหว่างเครื่องยนต์กับเกียร์รถโดยมีคลัตช์เป็นตัวเชื่อม ทำให้การส่งกำลังงานผ่านไปได้อย่างสะดวกและนิ่มนวล ง่ายต่อการควบคุม และง่ายต่อการใช้งาน ไม่มีเสียงดังขณะเข้าเกียร์ ทำให้ระบบส่งกำลังของรถมอเตอร์ไซค์มีประสิทธิภาพไม่ว่าเปลี่ยนอัตราความเร็วของรถในตำแหน่งใด

-ป้องกันการชำรุดเสียหายของฟันเฟือง

ชุดการทำงานของคลัตช์จะมีแผ่นคลัตช์เป็นตัวทำงานที่สำคัญ ที่แผ่นคลัตช์จะมีผ้าคลัตช์ซึ่งทามาจากสารสังเคราะห์ผสมกับเส้นใยโลหะ ทำให้มีความฝืดและเพิ่มความนิ่มนวลในการจับกับหน้าแปลนซึ่งช่วยเพิ่มแรงให้กับรถในขณะแผ่นกดคลัตช์ และลดแรงกระชากของกำลังเครื่องยนต์ทำให้ฟันเฟืองของเกียร์เลื่อนเข้าออกได้คล่องตัวตลอดการใช้งาน จึงทำให้การเข้าเกียร์ได้สะดวก ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอัตราความเร็วของเกียร์ เพื่อเพิ่มรอบความเร็วให้กับรถได้ตามต้องการ

-สะดวกในการเปลี่ยนเกียร์

คลัตช์ทำหน้าที่ตัดและต่อกาลังขับระหว่างเครื่องยนต์กับเกียร์รถยนต์ การติดเครื่องยนต์แต่ละครั้ง จะต้องกระทำในขณะที่เครื่องยนต์ไม่มีภาระ (Load) นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนเกียร์แต่ละครั้ง จะต้องตัดกำลังขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ก่อน

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES