CSR/Corporate

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย นำโครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ ก้าวสู่ปีที่หก

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เวฟส์ ฟอร์ วอเตอร์ และเครือข่ายผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู มินิ และบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราดอย่างเป็นทางการ เตรียมก้าวสู่ปีทีหกแห่งการส่งต่อความห่วงใยผ่านโครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ มอบระบบกรองน้ำจำนวน 100 เครื่อง ให้แก่ชุมชนบ้านทุ่งมะกอก ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมถ่ายทอดวีธีดูแลรักษาระบบกรองน้ำและความรู้ในการบริหารจัดการน้ำสะอาด โดยตลอดทั้งปี 2563 ที่ผ่านมา โครงการนี้ได้บริจาคระบบกรองน้ำรวม 715 เครื่องให้แก่ 13 ชุมชนทั่วประเทศไทย ภายใต้จุดมุ่งหมายเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชาวบ้านในชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านการเข้าถึงน้ำสะอาดได้ในชีวิตประจำวัน

โครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์เริ่มต้นขึ้นในปี 2558 ภายใต้ความร่วมมือของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย องค์กรเวฟส์ ฟอร์ วอเตอร์ และเครือข่ายผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู มินิ และบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราดอย่างเป็นทางการทั่วประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายและพันธกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพที่ดี ผ่านการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงประโยชน์ของน้ำสะอาด โดยเครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง สามารถกรองน้ำให้สะอาดได้มากกว่า 3 ล้านลิตร และสามารถให้ประโยชน์แก่ประชาชนได้ถึง 100 คน ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ได้มอบเครื่องกรองน้ำรวม 6,918 เครื่องให้แก่ 93 ชุมชนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดใน 32 จังหวัดทั่วประเทศไทย ช่วยให้สมาชิกในชุมชนกว่า 691,800 คนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้ในชีวิตประจำวัน